Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ogłosiła nabór zgłoszeń do projektu „Biznes na obcasach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć w nim udział? Kobiety, które ukończyły 30 rok życia, mieszkające lub/i uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo. Nabór chętnych rozpoczął się wczoraj i potrwa do 9 sierpnia. W projekcie weźmie udział 60 pań.

Projekt „Biznes na obcasach” ma na celu udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego w obszarze rozwijania przedsiębiorczości, wsparcia finansowego w otworzeniu działalności gospodarczej (dotacja do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę według Głównego Urzędu Statystycznego), a także wsparcia pomostowego w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu - www.iph.torun.pl.