"Kobieta+biznes = sukces" - to projekt, za który Polkowice otrzymały I miejsce wrozstrzygniętym właśnie konkursie "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi" dlanajlepszych projektów EFS na Dolnym Śląsku. Dodatkowo projekt "Wykorzystaj swój talent" otrzymał w konkursie wyróżnienie.

Jak widać Polkowice w rywalizacji konkursowej nie miały sobie równych,
bowiem żadna dolnośląska gmina nie otrzymała aż dwóch laurów. Jury, pod
przewodnictwem Jerzego Tutaja, członka zarządu Województwa Dolnośląskiego,
przyznawało nagrody w kilku kategoriach. Polkowicki projekt (Kobieta+biznes
= sukces) zdobył pierwsze miejsce w kategorii Rynek pracy . Otrzymaliśmy też
wyróżnienie w kategorii Edukacja za projekt "Wykorzystaj swój talent.
Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie gminy Polkowice" .

Projekt "Kobieta+biznes=sukces" realizowany był od listopada 2011 r. do

czerwca 2013 r. i był jednym z trzech w ramach wsparcia oraz promocji
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Czternaście osób z najlepszymi
biznesplanami otrzymało bezzwrotne dotacje w wysokości do 30 tys. zł.
Uczestniczkom udzielono też dodatkowego, miesięcznego wsparcia w wysokości
1300 zł przez na okres sześciu miesięcy prowadzenia działalności. Wiele z
kobiet do dziś prowadzi firmy, a tym samym dają zatrudnienie sobie i tworzą
nowe miejsca pracy.

Unijne projekty to nie jedyne przedsięwzięcia skierowane do osób
bezrobotnych, powracających na rynek pracy i nieaktywnych zawodowo. Gmina od
lat finansuje straże, a także pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom
szkół górniczych. Prowadzi ponadto Gminną Bazę Osób Bezrobotnych, która
jest przydatnym narzędziem wsparcia osób bez pracy. Baza istnieje od 2000
roku i wpisywane są do niej osoby poszukujące zatrudnienia. Osoby zarejestrowane w
bezie mogą również liczyć na pomoc w sporządzeniu aplikacji rekrutacyjnej, a
nawet przygotowaniu się do rozmowy o pracę. Baza jest co roku aktualizowana.

Warto również wspomnieć o wyróżnionym w kategorii Edukacja projekcie
"Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie
gminy Polkowice". Był on realizowany na przełomie 2009/2010 roku. Jego
inicjatorami byli sami mieszkańcy, którzy interesując się edukacją
artystyczną uzdolnionych dzieci i młodzieży, wystąpili do burmistrza
Polkowic z propozycją opracowania i realizacji projektu.

Należy podkreślić, że przy niewielkiej jego wartości (niecałe 47 tys. zł)
zaangażowano w działania twórcze 131 polkowiczan. Projekt został też
umieszczony na liście dobrych praktyk Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na Dolnym Śląsku.


 

W ciągu 10 lat gmina zrealizowała projekty, których wartość sięga 75
mln zł, przy dofinansowaniu z UE powyżej 34 mln zł.

Aż 14 procent mieszkańców gminy Polkowice było bezpośrednimi beneficjentami ww.
projektów.

 - Ten odsetek dotyczy osób które np. wzięły udział w projekcie edukacyjnym.
Należy jednak pamiętać, że z projektów infrastrukturalnych korzystają
obecnie wszyscy mieszkańcy. Podam przykład - nasz unijny Centralny Park
Zabaw i Wypoczynku stał się ulubionym miejscem spędzania czasu polkowiczan -
mówi Elżbieta Gałek - Kapusta, dyrektor Wydziału Współpracy Europejskiej i
Funduszy Zewnętrznych UG Polkowice.