Cztery wrocławskie firmy dostaną łącznie 7 mln zł dofinansowania od państwa na produkcję gier komputerowych. To przyszłość - twierdzi rząd.

- Branża gier jest obszarem o ogromnym potencjale, który może unowocześnić polską gospodarkę - powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas rozstrzygnięcia pierwszej edycji programu GameINN, w ramach którego dofinansowono 38 projektów z całej Polski, w tym cztery z Wrocławia.

Jednym z głównych założeń GameINN jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które można by wykorzystać do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych.

Wśród wrocławskich firm najwięcej otrzyma Techland (3,73 mln zł) na opracowanie nowatorskiej technologii produkcji w zaawansowanych technologicznie grach. Dotację przyznano również firmom: Reconizer (1,56 mln zł) na stworzenie miejskiej gry społecznościowej, Baad Games Studio (886 tys. zł) natworzenie strategicznej gry czasu rzeczywistego oraz firma VR Mind (748 tys. zł) na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu treningu kognitywnego dla osób starszych w rzeczywistości wirtualnej.

- Nagrodzony projekt to aplikacja wirtualnej rzeczywistości przeznaczona dla osób starszych, wspierająca funkcje poznawcze seniorów. Opracowany zostanie zintegrowany system treningu poznawczego wykorzystujący technologię VR, uwzględniający aspekty społeczne, motoryczne i komponenty oparte na grach strategicznych. System będzie składał się z kilku gier strategiczno-logicznych w trybie wieloosobowym - mówi Martyna Piątas-Wiktor z VR Media.