Do 13 maja można składać wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów w drugim naborze Programu Interreg Europa Ten program Unii Europejskiej adresowany jest do władz reginalnych, lokalnych, a także organizacji non profit. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej. Unia będzie finansować zatwierdzone projekty o wartości 1-2 mln euro. W pierwszej edycji programu uczestniczyło 11 instytucji z Dolnego Śląska.

Spotkanie dla przedstawicieli samorządów i organizacji zainteresowanych udziałem w drugiej edycji programu zaplanowano 13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
W ramach programu instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej. Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność małych i średnich firm, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.  

Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

- Większa dostępność badań i usług dla sektora MŚP, wzmocnienie zdolności instytucji badawczych ulokowanych w regionach peryferyjnych i ich lepsze skomunikowanie z ośrodkami w innych regionach to tylko niektóre z zakładanych rezultatów programu – zapowiada wiceminister  rozwoju Adam Hamryszczak.

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mlneuro (ok. 1,5 mld zł).

Opr. JM