Dolnośląska Izba Gospodarcza organizuje seminarium pt: "Mobbing - przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność,Odbędzie się ono w środę, 28 stycznia 2015 r., w godzinach 9.00 - 12.00 w sali konferencyjnej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, przy ulicy Świdnickiej 39we Wrocławiu. Można będzie się na nim dowiedzieć:

 •     w jaki sposób pracodawca powinien wywiązać się  z wynikającego z ustawy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi,

 •     jakie działania może podjąć pracodawca, aby uwolnić się od odpowiedzialności

 •     za wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy,

 •     jak odróżnić mobbing od zgodnego z prawem egzekwowania realizacji obowiązków pracowniczych,

 •     jak poprawić atmosferę pracy,

 •     jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w zakładzie pracy,

 •     jak pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy i postawę pracowników

Cele seminarium:


 •     pomoc pracodawcom w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi wynikającego z Kodeksu Pracy,

 •     pomoc pracodawcom w odróżnieniu mobbingu od innych patologicznych zjawisk

     i zachowań występujących  w miejscu pracy,


 •     nabycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu środków zapobiegawczych lub zaradczych przeciwko mobbingowi,

 •     poznanie metod polubownego rozwiązywania problemów bez potrzeby występowania na drogę sądową.Seminarium adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności do osób zainteresowanych problematyką występowania mobbingu w miejscu pracy.

Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji zakładu pracy, a także odpowiedzialność cywilną (finansową),  a nawet karną pracodawcy.
Jeszcze dekadę temu mobbing nie był bezpośrednio sankcjonowany przepisami  prawa pracy. Biorąc pod uwagę obecnie narastającą falę tego zjawiska, zwłaszcza nasilającą się w okresie osłabionej koniunktury i bezrobocia, Ustawodawca wychodząc naprzeciw potrzebom społeczno - gospodarczym wprowadził prawną regulację mobbingu. Na mocy nowelizacji ustawy  z dnia 14.11.2003 r. został wprowadzony do kodeksu pracy nowy przepis – art. 943 kp.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy, polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi

(art. 943 § 1 Kodeksu pracy).

UWAGA: Szkolenie jest zorganizowane dla członków DIG. Osoby nie zrzeszone w DIG proszę o kontakt z Jowitą Cetnar - Kupracz pod nr. telefonu: /71/341 76 80,

Źródło: DIG