Już w ubiegłym roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jako pierwsza w naszym regionie rozpoczęła ogłaszanie konkursów, dzięki którym pieniądze z nowej perspektywy unijnej trafią do dolnośląskich przedsiębiorców. Do dziś ogłoszono ich 11 na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych.

Pierwsze z nich dotyczyły wsparcia dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność z zakresu B+R, czyli badań i rozwoju. W odpowiedzi na nie wpłynęły 132 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę ponad 201 milionów złotych. Po weryfikacji technicznej w grze pozostaje 121 wniosków na kwotę niemal 180 milionów złotych.

Zgodnie z przewidywaniami najbardziej atrakcyjnym konkursem dla przedsiębiorców okazał się ten, który umożliwi im wprowadzenie innowacyjności. O wprowadzenie nowych rozwiązań postanowiło ubiegać się 414 wnioskodawców. Ich wnioski opiewają na kwotę niemal 270 milionów złotych i od razu wyczerpały przyznaną w konkursie alokację.

– Zainteresowanie tym konkursem było ogromne – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. – Specjalnie dla potencjalnych wnioskodawców zorganizowaliśmy aż 3 pięciogodzinne spotkania informacyjne, odpisaliśmy na setki mejli i przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów. Miło mi zaprosić do kolejnej edycji tego konkursu, który odbędzie się w tym roku, również we wrześniu.

W październiku wystartowały konkursy, które umożliwią zbudowanie strategii długoterminowych oraz tworzenie planów rozwoju eksportu dla firm. To kolejne 174 wnioski o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania ponad 6,3 mln zł. Dodatkowo w październiku ogłoszono  konkurs dotyczący głębokiej modernizacji energetycznej, wsparcia instalacji odzyskujących ciepło jak i zastoso-wania technologii efektywnych energetycznie. Również w tym przypadku dofinansowanie, o które starali się wnioskodawcy, przekroczyło alokację i sięgnęło ponad 32 mln złotych.

– W tej chwili pracujemy na pełnych obrotach. Trwają oceny formalne do wszystkich 9 konkursów – informuje marszałek Cezary Przybylski. – Jednocześnie w tym roku ogłosiliśmy już dwa kolejne konkursy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, w tym wsparcia w OZE. Robimy wszystko, aby zastrzyk finansowy z unijnych funduszy jak najszybciej podniósł konkurencyjność Dolnego Śląska.