Ponad 8 milionów złotych otrzymają naukowcy Politechniki Wrocławskiej na swoje badania od Narodowego Centrum Nauki. Najwięcej, bo prawie 4 miliony w programie Maestro, przypadło w udziale prof. Arkadiuszowi Wójsowi z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Tylko w ubiegłym roku nasi naukowcy uzyskali z NCN-u ponad 25 mln zł na swoje projekty badawcze. To najlepszy wynik spośród uczelni technicznych i 5 w skali kraju.

W konkursie Maestro docenia się prowadzenie pionierskich badań naukowych przez doświadczonych naukowców, w tym projektów interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs został nagrodzony za „Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych” kwotą 3,7 mln zł.

W ramach konkursu Harmonia wyróżniono czterech naukowców Politechniki Wrocławskiej:

• prof.

dr. hab. inż. Jana Misiewicza (Wydział Podstawowych Problemów Techniki) za „Emiter pojedynczych fotonów operujący przy długości fali 1.55 mikrometra wykorzystujący architekturę półprzewodnikowych kropek/kresek kwantowych w mikrownęce” – kwota dofinansowania: 1 291 680 zł.

• prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Abramskiego (Wydział Elektroniki) za „Fototermalne rezonansowe zjawiska w gazach - badanie właściwości i opracowanie nowych optycznych metod detekcyjnych” – kwota dofinansowania: 1 269 840 zł

• dr. hab. Marcina Drąga (Wydział Chemiczny) za „Badania nad selektywnymi markerami do obrazowania aktywnych proteaz serynowych w neutrofilach” – kwota dofinansowania: 1 030 880 zł

• prof. dr. hab. Krzysztofa Bogdana (Wydział Podstawowych Problemów Techniki) za „Analizę operatorów nielokalnych” – kwota dofinansowania: 696 800 zł

W tym programie nagradzane są projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które nie są współfinansowane z zagranicznych środków.

W załączeniu zdjęcie prof. Arkadiusza Wójsa (aut. Bartek Sadowski/PWr).

Impuls wart 100 tysięcy

Dr inż. Maciej Nikodem z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, laureatem III edycji konkursu IMPULS, zorganizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Naukowiec został wyróżniony drugą nagrodą (100 tys. zł) za projekt stworzenia narzędzi wspomagających systemy lokalizacji osób i sprzętu w obiektach zamkniętych przy użyciu komunikacji bezprzewodowej małej mocy.

Konkurs ma na celu promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Dr Nikodem jest już drugim laureatem tego konkursu z Politechniki Wrocławskiej. W ubiegłym roku (w pierwszej edycji IMPULS-u) nagrodzono mgr. inż. Wojciecha Wodo, doktoranta na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.