Jeszcze w marcu ogłoszonych zostanie 14 konkursów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę ponad 310 milionów złotych. Nowe nabory wniosków będą dotyczyć rozbudowy lokalnych dróg, szkolnictwa zawodowego, miejsc opieki nad małymi dziećmi, wsparcia przychodni oraz przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.


– Terminy są napięte, staramy się zatem przyspieszyć rozdział środków unijnych.  W marcowych konkursach najwięcej pieniędzy zaplanowano  na inwestycje w drogi lokalne, łącznie ponad 93 miliony złotych – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Uwzględniane będą inwestycje na już istniejących drogach gminnych i powiatowych, zapewniające bezpośrednie połączenie z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), przejściami granicznymi, portami lotniczymi czy centrami logistycznymi. Wnioski mogą składać samorządy lub podlegające im jednostki oraz zarządcy dróg.  

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pod koniec marca ogłosi konkurs na projekty umożliwiające przyłączanie do sieci elektroenergetycznej instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł (OZE). Wartość przedsięwzięcia może wynosić od 50 tys. aż do 10 mln złotych. W tym konkursie do podziału jest ponad 43 mln złotych.

Kolejne 40 mln zł przeznaczono na budowę, remonty i wyposażenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia, czyli żłobków, klubów malucha itd., szczególnie na obszarach, gdzie takich obiektów brakuje. Wielkość dofinansowania może wynieść nawet 85 procent wartości projektu. O pieniądze ubiegać się mogą między innymi samorządy, domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze.

Startują również konkursy kierowane do ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
– Bardzo zależy nam na tym, aby uczniowie naszych szkół zawodowych mogli uczyć się swoich profesji w warunkach zbliżonych do przyszłego środowiska pracy – zapewnia marszałek Cezary Przybylski. – Będzie więc można pozyskać pieniądze na wyposażenie pracowni i warsztatów w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne – dodaje marszałek.

Na wsparcie mogą liczyć również projekty uwzględniające potrzeby uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi lub z niepełnosprawnościami. Konkurs przeznaczony będzie dla samorządów i jednostek im podlegających, a także dla organizacji pozarządowych czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Przychodnie świadczące podstawową lub ambulatoryjną opiekę zdrowotną będą mogły natomiast wnioskować o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego i oprogramowania informatycznego.Wszystkie te konkursy ogłoszone zostaną do końca marca br., natomiast nabory wniosków rozpoczną się w maju. Szczegóły na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl.