Instytut Społeczno-Prawny organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Administracja dla regionu pt. FINANSE SAMORZĄDOWE A POTRZEBY REGIONU. Konferencja odbędzie się 15 maja, w Auditorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wabrzychu, budynek B, przy ul. P. Skargi 14 a.

Organizator:
INSTYTUT SPOŁECZNO-PRAWNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU
Auditorium Novum, budynek B,
ul. Piotra Skargi 14a, 58–300 Wałbrzych
PROGRAM KONFERENCJI
godz. 9.30– Otwarcie Konferencji
dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Wrocławski); dyrektor Instytutu
Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa

Silesiusa w Wałbrzychu
Wprowadzenie
prof. dr hab. Jan Boć (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, Uniwersytet Wrocławski)
Panel I: FINANSE PUBLICZNE W SŁUŻBIE REGIONU
Moderator – prof. dr hab. Joanna M. Salachna (Uniwersytet w Białymstoku)
10.00–10.15
1. Region Wałbrzyski a aglomeracja – perspektywy
dr hab. Piotr Jurek prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Wrocławski)
Organizator:
INSTYTUT SPOŁECZNO-PRAWNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU
10.15–10.30
2. Korekta finansowa w realizacji programów w zakresie polityki spójności w
perspektywie finansowej 2014–2020
prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
10.30–10.45
3. Aktualne problemy gospodarki finansowej jednostek samorządu
terytorialnego
prof. dr hab. Joanna M. Salachna (Uniwersytet w Białymstoku)
10.45–11.00
4. Wieloletnie planowanie na przykładzie dolnośląskich jednostek samorządu
terytorialnego
Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
11.00–11.15
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa gospodarki finansowej
jednostki samorządu terytorialnego
dr Marcin Tyniewicki (Uniwersytet w Białymstoku)
11.15–11.30
6. Rodzaje opłat i kar pieniężnych nakładanych w związku z wykonywaniem
przewozów drogowych, których beneficjentami są jednostki samorządu
terytorialnego. Aktualnie występujące trudności oraz perspektywy
zwiększenia dochodów we wskazanym obszarze
Wiesław Ziemianek (Inspekcja Transportu Drogowego, Odział Terenowy w
Kłodzku)
11.30–11.45 Dyskusja
11.45–12.15 Przerwa kawowa
Panel II: PRAWO DANINOWE NA RZECZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Moderator – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński)
12.15–12.30
1. Założenia nowej Ordynacji podatkowej. Od Kodeksu podatnika do
Ordynacji urzędnika
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Jagielloński)
Organizator:
INSTYTUT SPOŁECZNO-PRAWNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU
12.30–12.45
2. Instrumenty dyspozytywnego kształtowania treści powinności podatkowej
wobec gminy
dr hab. Adam Nita prof. nadzw. (Uniwersytet Jagielloński)
12.45–13.00
3. Ulga z tytułu klęski żywiołowej w podatku rolnym
dr. hab. Andrzej Gorgol prof. nadzw. (Uniwersytet Zielonogórski)
13.00–13.15
4. Formułowanie przez radę gminy określeń nieostrych w podatku od
nieruchomości
dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Wrocławski)
13.15–13.30
5. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016 r.
dr Paweł Selera (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu)
13.30–13.45
6. Kontrowersje wokół opłaty śmieciowej
dr Katarzyna Kopyściańska (Uniwersytet Wrocławski)
13.45–14.00
7. Problemy w zakresie postępowania dowodowego w podatku od
nieruchomości
Krzysztof Musiał doradca podatkowy (Kancelaria Musiał i Partnerzy – Doradcy
Podatkowi)
14.00–14.15 Dyskusja
14.15–15.15 Przerwa obiadowa
Panel III: AKTALNE PROBLEMY FINANSOWO-PRAWNE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Moderator – prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
15.15–15.30
1. Zupełność regulacji ustawowej w zakresie dotacji z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego a ochrona publicznych zasobów finansowych
Organizator:
INSTYTUT SPOŁECZNO-PRAWNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU
dr Klaudia Stelmaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu, Główna Komisja Orzekająca w Warszawie)
15.30–15.40
2. Problematyka planowania energetycznego w gminie
mgr Tomasz Śliwak (doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu
Wrocławskiego)
15.40–15.50
3. Alternatywne formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
mgr Katarzyna Malinowska (doktorantka w Zakładzie Publicznego Prawa
Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego)
15.50–16.00
4. Ocena efektywności zwolnień podatkowych na przykładzie zwolnienia z
podatku od nieruchomości
mgr Katarzyna Bratkowska-Bielska (doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego
Uniwersytetu Wrocławskiego)
16.00–16.10
5. Skarga na bezczynność organu administracyjnego w świetle orzecznictwa
sądów administracyjnych
mgr Anna Miernik (doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu
Wrocławskiego)
16.10–16.20
6. Kontrowersje wokół stosowania wykładni rozszerzającej w podatku od
nieruchomości
mgr Monika Zieniewicz (doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu
Wrocławskiego)
16.20–16.30
7. Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej – organizacja życia Aglomeracji
Wałbrzyskiej poprzez pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych
Katarzyna Sikorska (studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
16.30–16.45 – Dyskusja
16.45–17.00 Podsumowanie Konferencji