Z początkiem przyszłego roku startują kolejne konkursy dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W puli jest ponad 27 mln zł

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zainwestują w rozwój i badania naukowe. Spore środki zarezerwowano także na projekty ułatwiające młodym rodzicom powrót do pracy.

Już od 7 listopada dostępna jest informacja o konkursie na dofinansowanie projektów wspierających tych rodziców, którzy chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym, a nie mają z kim zostawić swojego dziecka.

– W naborze będą mogły brać udział m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i fundacje, które będą tworzyć i rozwijać miejsca opieki nad maluchami – mówi marszałek Cezary Przybylski.
W sumie na ten cel przeznaczono ponad 28 mln złotych, nabory rozpoczną się 13 stycznia 2017 roku.

Wkrótce ogłoszone zostaną również konkursy na działania związane z integracją społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Mogą się do niego zgłaszać m.in. samorządy, organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania. Na finansowanie mogą liczyć podmioty, które planują założenie centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania na takie działania to ponad 38 mln złotych.
Na początku roku rusza kolejny konkurs dla przedsiębiorców. Tym razem wsparcie będą mogły uzyskać firmy planujące rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz inwestycje w infrastrukturę naukową. Nabór ten będzie odbywał się w ramach wrocławskiego ZIT-u.

– Dofinansowanie będzie obejmowało zakup i wdrożenie wyników prac badawczych i praw własności intelektualnej, czyli patentów, licencji, know-how tak by prowadziły one do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów lub usług. Pieniądze będzie można pozyskać także na inwestycje w laboratoria specjalistyczne, działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach oraz potrzebną aparaturę, sprzęt i technologię – informuje marszałek Cezary Przybylski.
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy, konsorcja firm z jednostkami naukowymi lub instytucjami otoczenia biznesu. Preferowane będą zgłoszenia, dzięki którym powstaną stałe miejsca pracy dla naukowców oraz projekty wprowadzające nowoczesne rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatycznym.

Wszystkie informacje o trwających i planowanych konkursach są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.