Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski rozpoczynają przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego dla polskich studentów na rok akademicki 2015/2016. Stypendia przyznawane są we wszystkich dyscyplinach. Programy stypendialne przyczyniają się do ożywienia wymiany uniwersyteckiej i naukowej na wysokim poziomie między Francją a Polską dzięki finansowaniu pobytu polskich studentów we Francji.

W roku akademickim 2015/2016 stypendia przyznawane będą we wszystkich dyscyplinach, ale Ambasada będzie traktować w sposób priorytetowy następujące dziedziny:


 • energia (energia jądrowa, energia z paliw kopalnych, energie odnawialne),

 • zrównoważony rozwój,

 • agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe,

 • nanotechnologie,

 • fizyka jądrowa,

 • astronomia,

 • nauki o życiu i onkologia,

 • badania dotyczące katalizy,

 • biotechnologie,

 • technologie informatyczne i telekomunikacyjne

 • , jak również tematy wskazane w projekcie ramowym badań i innowacji  „Horyzont 2020”.

Do 6 marca 2015 roku można składać  kandydatury na rok akademicki 2015/2016 na programy „Master 2” i „Podwójny doktorat” (doctorat en co-tutelle).

Szczegółowe informacje o tych programach można znaleźć w rubryce „bourses et financement”  na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce:

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/