Komentarz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej dotyczący ochrony przeciwpowodziowej i bioróżnorodności – Inwestycje przeciwpowodziowe to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, jakie obserwujemy np. podczas prac przy wrocławskim węźle wodnym, ale również szereg mniejszych prac. Dzięki poprawie retencji zmniejszamy ryzyko wystąpienia podtopień, chronimy się przed suszą, a także wspomagamy ekosystem w naszym regionie – wyjaśnia Ewa Mańkowska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Samorząd województwa jest w trakcie rozmów w sprawierealizacji projektu „Retencja i bioróżnorodność” z udziałem środowisk związanych z gospodarką wodną, ochroną środowiska oraz gospodarką rolną i leśną. Pilotażowe projekty na terenach leśnych Polderu Lipki-Oława, w zlewni rzeki Ślęzy oraz na trzcinowiskach gminy Legnickie Pole będą służyły wypracowaniu dobrych praktyk. Efekty tych działań pomogą w ochronie przeciwpowodziowej regionu, a dodatkowo zapewnią wiedzę użyteczną przy planowaniu zabudowy okolicznych wsi i miast