Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 23-24 kwietnia będzie miejscem spotkania naukowców i praktyków z dziedziny finansów podczas konferencji Dyscyplina Finansów Publicznych.

W tym roku organizatorem konferencji jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz rzecznikami DFP we Wrocławiu i Opolu.
W dwudniowym programie konferencji zatytułowanym „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” przewidziano 28 wystąpień tematycznych osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których są rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i pracownicy państwowych organów kontroli.

http://dyscyplinasamorzad.org.pl/program-konferencji/