Blisko 325 mln zł samorząd województwa przeznaczy w tym roku na inwestycje drogowe oraz modernizację i remonty dróg. Zarządzana przez województwo sieć dróg liczy niemal 2,3 tys. km. To odległość łącząca Wrocław z... Atenami

Dolny Śląsk rozwija się gospodarczo ze świadomością, że tylko regiony dostępne komunikacyjnie mają szansę na lokowanie dużych inwestycji czy przyjazd turystów. Dlatego priorytetem przy prowadzeniu zarówno dużych inwestycji drogowych, jak i codziennych prac przy ich utrzymaniu jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.– W tym roku planujemy realizować kluczowe inwestycje drogowe ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym – mówi marszałek Cezary Przybylski. – Są wśród nich nowe – oczekiwane przez kierowców – inwestycje, takie jak kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, obwodnica Miękini, Brzegu Dolnego, Góry, Dzierżoniowa i Złotoryi, a także przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297– Bolesławiec oraz obwodnica Bolesławca – podsumowuje marszałek.

Obok dużych zaplanowanych inwestycji drogowych, takich jak budowa obwodnic miast, realizowane będą w tym roku dziesiątki remontów i modernizacji odcinków drogowych i mostów. Między innymi dzięki przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 między Brodowicami a Nieszczycami oraz dzięki budowie obejścia miejscowości  Luboszyce i  Irządze znacząco poprawi się stan dróg dojazdowych do mostu na Odrze w Ciechanowie.

Wiele spośród remontów, modernizacji i działań poprawiających bezpieczeństwo, takich jak na przykład budowa chodników, będzie ukończona jeszcze w tym roku, natomiast większe inwestycje, takie jak budowa ważnych obwodnic, będzie kontynuowana w kolejnych latach – tak aby ich zakończenie i oddanie do użytku nastąpiło do roku 2020.

Inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku w imieniu samorządu województwa prowadzi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Ta podległa marszałkowi województwa jednostka prowadzi budowy, przebudowy, remonty, a także bieżące, letnie i zimowe utrzymanie oraz ochronę dróg wojewódzkich oraz mostów i wiaduktów.

W tym roku dolnośląski samorząd czterokrotnie zwiększył wydatki na poprawę stanu dolnośląskich dróg. Tylko na same remonty przeznaczył kwotę około 125 mln zł.