Czy Dolny Śląsk może rozwijać się bez nauki i biznesu? Odpowiedź wydaje się oczywista. Jednak recepta na to, jak wykorzystać te swoiste yin i yang gospodarki pozytywnie wpływając na poziom życia mieszkańców – nie jest taka prosta.

Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które odbyło się 2 lutego w siedzibie Loży Dolnośląskiej Business Center Club. Spotkanie otworzył Kanclerz Loży Marek Woron, zaś moderatorem dyskusji był prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - profesor Politechniki Wrocławskiej, były wieloletni rektor tej uczelni, członek honorowy BCC.

Wśród uczestników obecni byli rektorzy wrocławskich uczelni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych i regionalnych izb gospodarczych oraz członkowie zarządów największych spółek w regionie.

W czasie spotkania omawiano m.in. temat możliwych kierunków rozwoju Dolnego Śląska, szczególnie w kontekście wykorzystania potencjału rolniczego regionu – o czym opowiadał prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O ogromnym potencjale regionu w produkcji leków i suplementów wspominał prof. Tadeusz Więckowski. Uwagę poświęcono również realizowanym na pograniczu biznesu i nauki projektom badawczym – np. odsalania wody pozyskiwanej z Odry na potrzeby Wrocławia.

„Mimo dostępu do rzeki, mieszkańcy Wrocławia korzystają z wód znajdujących się w rzece Oławie oraz Nysie Kłodzkiej, ponieważ woda w Odrze jest zbyt zasolona” – mówił Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. „Obecna instalacja jest jedyną w Polsce” – dodał – „wszystko to dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki”.

Jak podkreślał prof. Tadeusz Więckowski, ważne jest wspieranie gospodarki przez naukę – nie na odwrót.

O Loży

Loża Dolnośląska BCC integruje przedsiębiorców oraz wspiera lokalne inicjatywy (objęła patronatem instytucjonalnym 1KS Ślęza Wrocław). We Wrocławiu działa również Studenckie Koło BCC, zrzeszające studentów sympatyzujących z BCC. Business Centre Club istnieje od 1991r. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm), w działających w blisko 250 miastach, skupionych w 24 lożach regionalnych. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.