Mija 25 lat od powołania we Wrocławiu gospodarczego samorządu zrzeszającego dolnośląskich przedsiębiorców. Główną, realizowaną do dziś ideą i celem działalności organizacji jest ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec administracji państwowej i lokalnej . Obecnie Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera też swoich członków, organizując liczne szkolenia i warsztaty, pozyskując unijne dotacje na rozwój firm, integrując środowisko gospodarcze regionu oraz oferując specjalistyczne usługi. To już 25 lat

Od 1990 raku dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób DIG pracowała na swoja pozycję.  Stabilność i kompetencje obecnego kierownictwa Izby przyczyniły się do umocnienia jej pozycji w regionie i sprawiły, że obecnie Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z najpoważniejszych i najbardziej liczących się organizacji skupiających środowiska gospodarcze i biznesowe w Polsce. To właśnie przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej funkcjonuje od lat Sąd Arbitrażowy, który służy polubownemu rozwiązywaniu sporów między podmiotami gospodarczymi.

To także w  Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej eksporterzy mogą legalizować dokumentny tzn. uwierzytelniać je w obrocie międzynarodowym, co jest konieczne na wielu rynkach pozaeuropejskich. Ochrona i reprezentowanie interesów członków  oraz inicjowanie i nawiązywanie relacji gospodarczych z polskimi i zagranicznymi podmiotami, to także codzienna praktyka DIG, której efekty w sposób korzystny i bardzo wymierny wpływają na polepszanie kondycji i pozycji firm członkowskich. Szczególnie cenną wartością są organizowane przez zespół Izby warsztaty i szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, możliwości pozyskiwania unijnych środków, a także rozwijania wszelkiego rodzaju kompetencji zarówno twardych jak i tak zwanych miękkich związanych między innymi z  komunikacją, kreatywnością, zarządzaniem sobą, współpracą w zespole.

Jubileuszowe obchody

W roku jubileuszu Dolnośląska Izba Gospodarcza przygotowała kilkanaście wydarzeń o charakterze integracyjnym, kulturalnym i artystycznym. Głównym punkt obchodów XXV-lecia samorządu gospodarczego to uroczysta gala we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol, na którą zaproszono członków i przyjaciół Izby, przedstawicieli władz, reprezentantów środowisk gospodarczych i kulturalnych jak i świat nauki,  korpus dyplomatyczny, media.  Kolejne wydarzenia to między innymi: rodzinny piknik w Łanach, turniej Tenisowy im. Mirosława Wróbla, konferencja na temat bezpieczeństwa, na zakończenie roku tradycyjne spotkanie świąteczne. Ponadto zostanie wydana jubileuszowa publikacja książkowa oraz powstanie okolicznościowy film.

DIG - Dla Integracji Gospodarczej

Dolnośląska Izba Gospodarcza od początku swojego istnienia działa na rzecz i w imieniu swoich członków. Korzyści wynikające z przynależności do Izby są oczywiste. To przede wszystkim bezpieczeństwo i świadomość, że w razie wystąpienia problemów przedsiębiorca ma się do kogo zwrócić i ze swoim kłopotem nie pozostanie sam. To także dostęp do organizowanych niemal każdego tygodnia specjalistycznych szkoleń, warsztatów, wykładów i konferencji tematycznych, w których udział jest zazwyczaj  bezpłatny dla członków DIG. Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera też firmy członkowskie w rozwijaniu ich własnego biznesu - dzieje się to w dużej mierze dzięki pozyskiwanym przez Izbę środkom z Unii Europejskiej. Do tej pory DIG pozyskała ponad 9 milionów złotych i pozostaje liderem wśród podobnych organizacji. Ważnym elementem działania Izby jest także integracja środowiska gospodarczego. Temu celowi służą cieszące się dużym zainteresowaniem comiesięczne Kluby Biznesu DIG, na których członkowie organizacji spotykają się zawsze w ciekawych miejscach z zawsze interesującym tematem przewodnim. Do tej pory gościliśmy miedzy innymi w Afrykarium we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, na budowie Narodowego Forum Muzyki, w Radio Wrocław, na stadionie miejskim w EIT +, we Wrocławskim Parku Technologicznym. A tylko w tym roku naszymi gośćmi byli: prof. Robert Gwiazdowski, Dyrektor NFM Andrzej Kosendiak, przedstawiciele Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  Przynależność do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej jest też oznaką prestiżu firmy, która poprzez fakt członkostwa wysyła sygnał do swojego otoczenia, klientów i kontrahentów, że jest firmą poważną, odpowiedzialna i rzetelną i że zależy jej nie tylko na własnym, partykularnym interesie lecz na szerszej, korzystnej dla wszystkich stron wymianie i współpracy.

Więcej na: http://www.dig.wroc.pl/