Związkowcy z firmy Tesco domagają się podwyżek płac dla pracowników oraz podpisania zbiorowego układu pracy. Napisali list do swojego pracodawcy oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o mediacje. - Temat płac to jeden obszar naszych żądań. Drugi stanowi zaś potrzeba jak najszybszego wprowadzenia układu zbiorowego pracy w Tesco Polska. Skandalem jest bowiem to, że firma zatrudniająca blisko 30 tysięcy ludzi nie posiada układu zbiorowego pracy! - piszą przedstawiciele WZZ „Sierpień 80”.

Oto cała treść listu:

Zbliża się czas rokrocznych rozmów dotyczących płac pracowników Tesco Polska. Inne sieci handlowe już dawno wprowadziły podwyżki pensji, Tesco o swoich pracownikach zapomniało. Należy pamiętać, że to właśnie pracownicy stanowią fundament, na którym oparte są sklepy wielkopowierzchniowe. W sytuacji niskiego bezrobocia a ogromnych oczekiwań na wzrost płac, zasadne wydaje się już teraz wszczęcie dyskusji na temat podwyżek wynagrodzenia za pracę. Oczekiwania w Tesco są duże.

Gdy przed laty w handlu było prosperity i sieć Tesco w Polsce osiągała krociowe zyski mówiono nam, że wzrost pensji może być tylko symboliczny, ponieważ sieć musi mieć środki na inwestycje. Teraz, gdy nastąpiła bessa i spółka zamyka sklepy oraz ogranicza handel internetowy, można usłyszeć o sytuacji kryzysowej i konieczności zaciskania pasa. Każda wymówka jest dobra, lecz nie jest zasadna.

Inwestycje Tesco nie powiodła się nie z winy pracowników. Skoro mamy też ponieść ciężar odbudowy firmy i jej wizerunku, to musimy godnie zarabiać, ponieważ to my jesteśmy na pierwszej linii kontaktu z klientami. Chcemy pomóc firmie, ale musi być ona w stosunku do nas uczciwa.

Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” w Tesco Polska Sp. z o.o. na podstawie powyższego wnioskuje do Tesco Polska o przedstawienie poważnej propozycji rzeczywistego wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w sieci. Temat płac to jeden obszar naszych żądań. Drugi stanowi zaś potrzeba jak najszybszego wprowadzenia układu zbiorowego pracy w Tesco Polska. Skandalem jest bowiem to, że firma zatrudniająca blisko 30 tysięcy ludzi nie posiada układu zbiorowego pracy!

Podejmujemy ten temat jako WZZ „Sierpień 80” i nie będziemy go odpuszczać dopóty, dopóki temat ten nie zostanie pozytywnie załatwiony. Układy zbiorowe pracy są standardem w cywilizowanych państwach, są podstawą relacji na linii pracodawca-pracownik.

Uważamy, że w proces negocjacji nad układem zbiorowym pracy w Tesco winien się włączyć także polski rząd. Rząd podjął działania w sprawie zahamowania procederu wyprowadzania zysków przez wielkie sieci handlowe - co odbywało się ze szkodą dla budżetu państwa, a więc nas wszystkich - i objął je tzw. podatkiem handlowym. Należy iść za ciosem i podjąć podobne działania w imię interesów pracowników tychże sieci, którzy przecież są polskimi obywatelami, wspierając działania na rzecz wprowadzenia w wielkich sieciach handlowych układów zbiorowych pracy. Minister Pracy ma tu olbrzymie pole do aktywności tworząc warunki i podejmując się roli inspiratora i moderatora takich działań.

Z poważaniem
ELŻBIETA FORNALCZYK
Przewodnicząca Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 80”
w Tesco Polska