Co najlepiej obrazuje siłę gospodarki? Przede wszystkim kondycja firm. Dlatego w dodatku Nasz region 25 czerwca 2015 r. przedstawimy ranking w trzech kategoriach dużych, średnich i małych firm dolnośląskich. To wydanie będzie cenną wizytówką gospodarczą regionu oraz promocją dolnośląskich przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo, które wypełni ankietę, weźmie udział w rankingu. Link do ankiety:

http://www.interankiety.pl/interankieta/4322869790442456c73799ea6efca2a6

Dodatkowo dajemy Państwu możliwość prezentacji firmy w specjalnym dodatku, przygotowanym z tej okazji. Bliższych informacji udziela Radosław Nosek tel. 609-616-609, radoslaw.nosek@polskapress.pl.

Ankietę można przesłać do nas również w formie papierowej, pobierając ją z załącznika, na poniższy adres z dopiskiem na kopercie "TOP 100":

Redakcja "Gazety Wrocławskiej" ul. Świętego Antoniego 2/4 50-073 Wrocław Tel. 71-37-48-151 redakcja@gazeta.wroc.pl