Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów. Resort przyznaje, że podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech.

Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młodym rynkiem, który, po okresie intensywnego wzrostu, jest relatywnie stabilny i ma swoich stałych użytkowników. W ubiegłym roku został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

Proponowane zmiany:

  • opodatkowanie w kraju płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z zastosowaniem ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych,
  • obowiązek produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym lub produkcja poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,
  • wysokość stawki akcyzy - dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/1mililitr, dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,
  • stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm w przypadku przywozu z krajów Unii Europejskich i spoza obszaru UE płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przez podróżnych,
  • obowiązek oznaczania znakami akcyzy (banderolami) płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

- Istotnym czynnikiem opodatkowania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek papierosów elektronicznych i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości - argumentuje Ministerstwo Finansów. - Do tej pory papierosy elektroniczne były nieopodatkowane, a są to produkty substytucyjne do papierosów. Utrzymywanie opodatkowania tylko zwykłych papierosów i nieopodatkowanie nowoczesnych wyrobów byłoby więc nierównym traktowaniem substytucyjnych kategorii - dodaje resort.

Zobacz też: Eksplozja e-papierosa w kieszeni palacza. Ciężkie oparzenia