22-24 września na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja pod nazwą WROFIN - WROCŁAW CONFERENCE IN FINANCE. CONTEMPORARY TRENDS AND CHALLENGES. Organizatorem Konferencji jest Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uczestnikami konferencji będą czołowi przedstawiciele środowiska akademickiego oraz praktycy z zakresu finansów zarówno z kraju jak i z zagranicy .Poruszane będą problemy związane z rynkiem finansowym, bankowością, finansami przedsiębiorstw, rynkiem nieruchomości oraz zagadnienia finansów publicznych. Przedstawione zostaną również wyniki badań i najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, inwestycji finansowych finansów gospodarstw domowych.

WROFIN jest kontynuacją dwóch konferencji o kilkunastoletniej tradycji: Konferencji INWEST – Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia.

Tendencje światowe a rynek polski, organizowanej do tej pory przez Katedrę Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedrę Ubezpieczeń a także Konferencji ZAFIN – Zarządzania Finansami Firm. Teoria i Praktyka, organizowanej przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością i Katedrę Finansów Publicznych i Międzynarodowych.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej : http://www.wrofin.ue.wroc.pl