W sobotę 6 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany dotyczą m. in zatrudniania kobiet w ciąży. Regulacje wejdą w życie 1 czerwca.

Kontrowersje budzą przepisy mające chronić, zatrudnione w agencjach, kobiety w ciąży. Zgodnie z nowymi przepisami agencje pracy tymczasowej będą miały obowiązek przedłużenia umowy z ciężarną pracownicą do czasu porodu. Ma to dać kobiecie spodziewającej się dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego. Przeciwnicy wprowadzanych zmian mówią, że przez nowelizacje, właściciele agencji tymczasowych mogą niechętnie zatrudniać kobiety.

Jak zaznaczają Pracodawcy RP, wprowadzenie takiego rozwiązania miałoby negatywne skutki nie tylko dla agencji, ale również dla budżetu państwa, gdyż ciężarne kobiety będą mogły nadużywać zwolnień lekarskich.

Uzasadnieniem dla wprowadzonych zmian ma być „ podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz poprawa warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych ” .Nowe przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnionych osób cywilnoprawnych. Pracodawca będzie musiał okazać agencji treść regulacji będących podstawą do wypłacania wynagrodzenia. Będzie on również odpowiadał za brak udzielenia urlopu wypoczynkowego oraz za godziny pracy. Zrównano również sankcje dla pracodawców użytkowników agencji tymczasowych oraz samych agencji – będą one wynosić od tysiąca do 30 tys złotych. Agencja będzie mogła przydzielić pracownika do jednego pracodawcy na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

Obejrzyj wideo:

Firmy rodzinne wciąż mają dużą przyszłość w Polsce