- Zatrudniamy młodych ludzi. Trudno mi powiedzieć, ale z tego co mi wiadomo, obecnie pracuje u nas dosłownie kilka osób z Ukrainy. Oczywiście wszyscy posiadają prawo pracy na terenie kraju. Obcokrajowców raczej nie zatrudniamy- tłumaczy w rozmowie z AIP Zbigniew Grycan, producent lodów. - Jestem zadowolony, oczywiście problemy są takie same, jak w każdej innej firmie, ponieważ droga nie jest usłana różami, tak samo w firmie rodzinnej, jak w każdej innej. U nas jest ta różnica, że codziennie rozmawiamy o firmie: przy śniadaniu, obiedzie i kolacji- dodaje Grycan.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bez pracy jest 1,38 mln Polaków.

Na przestrzeni ostatniego miesiąca odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych o 13,7 tys. Jest to o tyle istotne, że z reguły w okresie zimowym stopa bezrobocia wzrastała. Najnowsze dane to dopiero trzeci taki przypadek od 1990 roku, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia w lutym. Jest to głównie efekt dobrej koniunktury na rynku pracy, która związana jest z rekordowymi poziomami zapotrzebowania na pracowników.

Spadek bezrobocia jest w dużej mierze wynikiem emigracji i negatywnych zmian demograficznych. Głównym winowajcą stają się niedobory kadrowe, które powodują, że liczba nieobsadzonych miejsc pracy rośni. Już teraz w wielu branżach firmy mają problemy ze znalezieniem kandydatów, a dla wielu to hamulec do dalszego rozwoju. Dlatego potrzebne są dziania aktywizujące zarówno długotrwale bezrobotnych jak i rzeszę osób biernych zawodowo.

Zdaniem ekspertów poza rynkiem pracy przebywa w tej chwili 2 mln Polaków, którzy mogliby stanowić potencjał kadrowy. Innym rozwiązaniem są ułatwienia w zatrudnieniu obcokrajowców. To oni mogą być ratunkiem dla polskiej gospodarki, w której zaczyna brakować rąk do pracy.

Gdzie chcemy pracować

W 2017 roku wśród 10 najbardziej atrakcyjnych sektorów znalazły się także branże: inżynieryjna, motoryzacyjna, elektrotechniczna, branża produktów szybko zbywalnych (FMCG), farmaceutyczna i kosmetyczna, nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO) oraz budowlana.