Do założenia własnej firmy zachęcać ma konkurs skierowany do osób w wieku 18-29 lat, organizowany w ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości.

Pierwszy etap, czyli test z przedsiębiorczości właśnie wystartował.   

Punkt ciężkości Narodowego Programu Przedsiębiorczości został położony na działania edukacyjne oraz aktywności angażujące młodych przedsiębiorców do uczestniczenia w kampanii. Od 19 listopada do 14 grudnia br. na stronie internetowej www.parp.gov.pl/npp zostanie przeprowadzony test z przedsiębiorczości.

W teście znajdą się pytania otwarte oraz zamknięte, a jego poprawne wypełnienie będziekwalifikowało do dalszego etapu konkursu polegającego na przygotowywaniu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony 60 tys. zł na realizację.

W konkursie będą mogły wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyły 29 lat, osoby nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Konkursu oraz osoby mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace uczestników konkursu będzie sprawdzało jury w skałdzie: Anna Hejka - założycielka i prezes Heyka Capital Markets, Joanna Kuzdak – dyrektor zarządzający PayU SA, Dariusz Żuk – prezes Polska Przedsiębiorcza, Wojciech Dołkowski - szef PolBAN Business Angels Club, Bar­tosz Bu­rek - twórca pro­jek­tu Jak­do­ja­de.pl, własnościel spół­ki Ci­ty­-Nav.

Osią komunikacji z przyszłymi przedsiębiorcami obok serwisu internetowego będzie również fan page Programu

http://www.facebook.com/NarodowyProgramPrzedsiebiorczosci

Działania kampanii skierowane do młodych osób wspiera Polska Przedsiębiorcza.

Młodzi o pracy na własny rachunek

W grupie osób najmłodszych (18-23 lat) odsetek wskazujących na korzyści wynikające z prowadzenia własnej firmy (32,9 proc.) jest prawie trzykrotnie większy niż w grupie 40-latków (13 proc.). W zakresie szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, najmniejszy problem dla ankietowanych stanowi wybór prowadzonej działalności (37,4 proc.) oraz prowadzenie rozliczeń z klientami tj. wystawiania faktur (47,4 proc.). Słabym punktem młodych przedsiębiorców jest pozyskanie pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności (26,1 proc.) oraz opracowanie biznesplanu (31,9 proc.).


„Młodzi przedsiębiorcy mają potencjał, niepoprawny entuzjazm i szaleństwo. Dlatego warto stworzyć im odpowiednie warunki, umożliwiające zdobycie kompetencji oraz wiedzy. W takim ujęciu Narodowy Program Przedsiębiorczości stanowi pozytywną odpowiedź, dla tych, którzy ciągle są niepewni pracy na własny rachunek – Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Źródło: PARP