Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 700 zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5 tys. zł brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4 772 zł.

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900zł brutto, czyli była aż o 49 proc. niższa niż w najlepiej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3 100 zł miesięcznie.

aaa

Najwyżej opłacani dyrektorzy byli w IT i w bankowości, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 15 000 PLN brutto miesięcznie.

Zatrudnieni na najwyższym szczeblu zarządzania w kulturze i sztuce, aby zarobić pensję dyrektorów z bankowości lub IT, musieliby przepracować ponad 3 miesiące. Największe różnice były pomiędzy zarobkami kierowników i dyrektorów. W usługach dla ludności czy w bankowości dyrektorzy zarabiają dwa razy więcej niż menedżerowie.

aa

Wśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie).

aaa

Zarobki kobiet i mężczyzn

W ubiegłym roku mężczyźni zarabiali najwięcej w bankowości. Mediana ich zarobków wyniosła 6 300 zł brutto miesięcznie, a co czwarty zatrudniony otrzymywał 10 tys. zł i więcej. Wysokie zarobki panów odnotowano również w IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 tys. PLN. Średnio o połowę niższe wynagrodzenia mężczyźni otrzymywali w usługach dla ludności oraz w kulturze i sztuce, mediana wynagrodzeń w tych branżach wyniosła kolejno 3 100 i 3 200 zł. Ponadto, co czwarty zatrudniony w usługach dla ludności otrzymywał 2 272 zł i mniej.

aa

W 2015 roku kobiety najwięcej zarabiały w branży IT, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu pań uplasowała się bankowość, gdzie połowa kobiet otrzymywała miesięcznie 4 265 zł i więcej. Najniższe wynagrodzenia (tak samo, jak mężczyźni) otrzymywały zatrudnione w usługach dla ludności i w kulturze i sztuce. W tych branżach mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno 2 700 oraz 2 800 zł.

aaa