W czwartek 23 marca, w obecności Ministra Finansów, Felixa Mutati na wniosek Prezydenta Republiki Zambii, Jego Ekscelencji Edgara Chagwy Lungu oraz Członków Rządu Republiki Zambii, URSUS S.A. podpisał z firmą Industrial Development Corporation (IDC) umowę na dostawę 2 694 ciągników i 2 509 maszyn rolniczych wraz z dostawą oprzyrządowania i części zamiennych.

Kontrakt zakłada również uruchomienie zakładu montażu w Lusace oraz stworzenie 10 centrów serwisowych na terenie Zambii. Łączna wartość umowy w momencie zawarcia wynosi 100 milionów dolarów. Przystąpienie do realizacji umowy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez spółkę zaliczki w wysokości 40 proc. jej całkowitej wartości. Zakończenie projektu przewidywane jest w terminie do roku od momentu rozpoczęcia jego realizacji.

Teraz Zambia, przedtem Etiopia i Tanzania

W ramach kontraktu, spółka dostarczy do Zambii 2 694 ciągników w mocach od 47 do 180 koni mechanicznych oraz 2506 maszyn rolniczych, m.in. przyczep, rozrzutników obornika, pras zwijających do słomy i siana czy bron oraz pługów. W ramach kontraktu w Strefie Ekonomicznej Lusaka-Południe wybudowany zostanie nowoczesny zakład montażu produktów URSUS, a w każdej z dziesięciu prowincji kraju powstaną autoryzowane centra serwisowe.

Obejrzyj też:
Wedłg Roberta Makłowicza, mało wydajemy na jedzenie poza domem, w porównaniu do innych Europejczyków. Ale to tylko pokazuje jak wielkie perspektywy są przed osobami chcącymi zainwestować w branży gastronomicznej

mat prasowe

To kolejny już tak znaczący kontrakt Spółki na kontynencie afrykańskim, po poprzednich działaniach realizowanych w Etiopii oraz Tanzanii. Wieloletnie doświadczenie Spółki w obecności na rynkach afrykańskich, sprawdzona i niezawodna technologia oraz rozpoznawalność marki URSUS powodują, że Zambia jest kolejnym krajem, który korzysta z oferty Ursusa.

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy w transakcji

Na sfinansowanie projektu, władze Republiki Zambii zwróciły się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie preferencyjnego kredytu rozwojowego na zasadach pomocy wiązanej, zgodnej z zasadami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dzięki takiej metodzie finansowania, Rząd Zambii planuje przeprowadzenie narodowego programu mechanizacji rolnictwa, przyczyniając się do rozwoju społecznego obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia ludności.

Czytaj też:
Ważą się losy nowych przepisów, które zdecydują o tym czy wolno nam będzie robić zakupy w niedzielę oraz czy za złamanie zakazu pójdziemy do więzienia

Płatność za towary będzie realizowana zgodnie z warunkami umowy międzyrządowej oraz porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwem Finansów Zambii. Pierwsza transza będzie zrealizowana w formie 40 proc. zaliczki tj. 40 milionów dolarów przed rozpoczęciem dostaw, kolejna – 58 proc. ceny tj. 58 milionów dolarów zostanie dokonane po przedstawieniu dokumentów przewozowych do kolejnych wysyłek. Ostatnia transza, 2 proc. tj. 2 miliony dolarów, zostanie wykonana po podpisaniu adekwatnych protokołów w trzech partiach w toku realizacji projektu.