Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa została przyjęta dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP przedstawionej w Sejmie RP 1 sierpnia 2016 r. Dotyczy głównie małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowa Izba Gospodarcza zaopiniowała, że podpisana przez prezydenta ustawa o swobodzie działalności gospodarczej gwarantuje „pozytywne” uproszczenie przepisów, przedstawienie propozycji zmiany prawa podatkowego oraz gwarancję pracy nad nowym systemem rozwoju gospodarczego.
Uroczystość podpisania noweli odbyła się w Raszynie pod Warszawą w firmie Walform, produkującej m.in. formy wtryskowe do tworzyw sztucznych.

Jak mówił prezydent, w Polsce 99,8 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorstw stanowią właśnie te mikro, małe i średnie firmy.

W noweli prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultat tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu.

Prezydent zapowiedział wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw już na Forum Ekonomicznym w Krynicy w 2016 r. Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę ma uprościć ustawodawstwo w zakresie działalności gospodarczej i uporządkowanie składki ZUS, która jest często problemem dla małych przedsiębiorców.