Uzasadnienie projektu budżetu państwa na 2016 r. przedstawił wczoraj w Sejmie, szef resortu finansów Paweł Szałamacha. W debacie przedstawiciele wszystkich klubów zaprezentowali stanowiska. Następnie miała miejsce runda pytań do strony rządowej oraz odpowiedzi - czytamy na stronie sejmowej.

Posłowie zdecydowali w głosowaniach o skierowaniu dokumentu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Poszczególnymi częściami budżetu zajmą się odpwoiednie  komisje sejmowe. Decyzją Prezydium Sejmu przekażą one swoje stanowiska do Komisji Finansów Publicznych do 8 stycznia 2016 r. Komisja Finansów Publicznych ma czas na przyjęcie sprawozdania do 18 stycznia 2016 r.

Zgodnie z projektem, szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł.

Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne zostały przez rząd oszacowane następująco: wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja 1,7 proc. a nominalny wzrost wynagrodzeń 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 69,8 mld (ok. 2,8 proc. PKB).