Z początkiem roku rozpoczęła się likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Ma ona potrwać do końca pierwszego kwartału br. W tym czasie zarząd nad mieniem Skarbu Państwa będzie sprawowała bezpośrednio premier Beata Szydło, a nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Skarbu Państwa sukcesywnie przejmować będą ministrowie według swoich kompetencji branżowych.

Na pierwszym w tym roku sowim posiedzeniu, zaplanowanym na dziś, wtorek 3 stycznia Rada Ministrów ma przyjąć rozporządzenie, które m.in. będzie zawierało postanowienia, pod nadzór którego resortu trafia konkretne spółki Skarbu Państwa (SP). Formalną ku temu podstawę dała przyjęła w połowie grudnia ub.r. przez Sejm ustawa o zarządzeniu mieniem państwowym oraz ustawa o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Trwają spekulacje co do tego, pod czyje skrzydła trafią takie spółki jak PLL LOT, PZU, KGHM czy Grupa Azoty. Dwie pierwsze najprawdopodobniej będą nadzorowane – podobnie jak GPW – przez ministra finansów, zaś KGHM oraz Grupa Azoty trafią pod kontrolę szefa resortu energii.

Adam Guz

Obejrzyj:
Nie stajemy się zamożni w pożądanym tempie, bo nie potrafimy zarządzać pieniędzmi. Jak temu zaradzić?