Tylko w miniony weekend, 75 tysięcy Polaków podpisało się pod petycją TAK dla otwartych niedziel. Petycja jest głosem osób, które nie przychylają się do projektu ustawy ograniczającej, a wręcz zakazującej handlu w niedziele i jednocześnie poparciem dla mądrych zmian Kodeksu Pracy w kwestii dobrowolności pracy w niedziele.

W odpowiedzi na projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który wpłynął do Sejmu we wrześniu br., stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zainicjowało ogólnopolską akcję TAK dla otwartych niedziel. W ramach akcji, w dniach 19-20 listopada w 50 centrach handlowych na terenie całego kraju, zbierane były podpisy pod petycją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ciągu zaledwie dwóch dni, podpis pod petycją złożyło 75 tysięcy Polaków.

- Tak duża liczba podpisów pod petycją zebrana w tak krótkim czasie jest najlepszym dowodem na to, że Polacy zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. I nie chodzi już tylko o ograniczanie wolności wyborów konsumentów – odbieranie im możliwości decydowania, gdzie i w jakiej formie będą robić zakupy oraz w jaki sposób spędzać swój wolny czas. Chodzi również o konsekwencje społeczne, m.in. w postaci redukcji zatrudnienia czy odebrania możliwości uzyskania dodatkowych dochodów osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej – mówi Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

http://www.strefabiznesu.pl/firma/a/tajemniczy-klient-wspiera-firmy,11457266/

Handel w niedzielę - fakty

1. Zakaz to ubytek miejsc pracy: tylko w centrach handlowych na poziomie od 20 000 do 40 000 pracowników.
2. Zakaz to spadek zatrudnienia tymczasowego (umowy cywilne), zwiększona rotacja oraz spadek zatrudnienia w branżach związanych z handlem.
3. Zakaz to spadek obrotów o ok 4 proc. tylko w centrach handlowych – czyli ok 5 mld straty w skali roku, co w konsekwencji przełoży się na spadek PKB, mniejsze wpływy z VAT oraz koszty społeczne i publiczne związane ze wzrostem bezrobocia.
4. Prawie 3/4 Polaków robi zakupy w niedziele
5. Liczba osób popierających możliwość robienia zakupów w niedzielę jest większa niż tych optujących za zakazem.
6. Osoby pracujące w niedzielę popierają dobrowolność pracy tego dnia i zmiany w Kodeksie Pracy, które nie będą jednoznaczne z zakazem.
7. W ostatnich latach 8 krajów UE zdecydowało się na zniesienie regulacji lub znaczącą liberalizację istniejących przepisów.
8. Aż 19 z 28 krajów członkowskich nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedziele.

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/co-drugi-przedsiebiorca-nie-wie-czego-moze-sie-spodziewac-w-nablizszym-czasie,11484398/