Pod koniec marca różne instytucje państwowe, a także stronnictwa polityczne przedstawiły swoje pomysły na powstrzymanie podwyżek OC. Niektóre jednak wzbudzają duże obawy u Rzecznika Finansowego.

Lepsza szacowanie ryzyka ma obniżyć OC kierowców jeżdżących bezpiecznie

W powstrzymaniu podwyżek OC ma pomóc jeszcze dokładniejsze szacowanie ryzyka spowodowania wypadku przez danego kierowcę. Dzięki temu osoby jeżdżące bezpiecznie mogłyby płacić niższe składki polis.

Członkowie Polskiej Izby Ubezpieczeń zachęcają więc ubezpieczycieli do rozwoju telematyki, która pozwala na dopasowanie ceny ubezpieczenia do stylu jazdy konkretnej osoby.

Dodatkowo PIU chciałoby doprowadzić do rozszerzenia dostępu towarzystw do systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Dzięki temu ubezpieczyciele mogliby uwzględniać informacje o mandatach i punktach karnych w trakcie wyliczania składki.

Standaryzacja zadośćuczynień pomoże powstrzymać podwyżki ubezpieczeń

- Jedną z ważniejszych przyczyn obecnych podwyżek OC jest wzrost wypłacanych odszkodowań. Brak ustandaryzowanych wysokości świadczeń za poszczególne szkody osobowe powoduje jednak, że kwoty otrzymywane za wypadki tego samego rodzaju są często bardzo różne – tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Od zeszłego roku ekspercki zespół powołany przez Komisję Nadzoru Finansowego pracuje nad tabelą, która zawierałaby konkretne przedziały kwot wypłacanych za poszczególne szkody osobowe. Dzięki takiej tabeli kwoty wypłacanych zadośćuczynień miałyby być bardziej przewidywalne.

Inną kontrowersyjną kwestią jest to, komu należy się zadośćuczynienie za śmierć danej osoby. Obecnie w ustawie nie jest zdefiniowane grono osób mających prawo do otrzymania takiego świadczenia. Pojawiają się pomysły, by uściślić tę kwestię.

Pomysły dotyczące regulacji odszkodowań wywołują jednak obawy Rzecznika Finansowego, który protestuje przede wszystkim przeciwko:

  • wprowadzeniu ustawowej definicji najbliższego członka rodziny
  • wyłączeniu możliwości dochodzenia roszczeń nieprzedawnionych tytułem zadośćuczynień dla najbliższych za zdarzenia sprzed 3.08.08
  • wyłączeniu możliwości refundacji w zakresie kosztów leczenia w placówkach prywatnych
  • pozostawieniu bez wsparcia osób doktniętych problem wyczerpywalności sumy gwarancyjnej
  • wyłączeniu możliwości dochodzenia zadośćuczynień przez najbliższych członków rodziny w sytuacji osób najciężej poszkodowanych.

- Wiele z tych praw, między innymi możliwość zwrotu kosztów leczenia prywatnego, było w ostatnim czasie potwierdzane orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego - zwraca uwagę Kuczyński.

Regulacja zadośćuczynień powinna więc iść raczej w kierunku zwiększenia przewidywalności wypłat niż ograniczania praw poszkodowanych.

Czasowe wycofanie z ruchu obniży koszt ubezpieczenia zepsutych aut

Jeszcze w listopadzie 2016 r. poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec złożył interpelację w sprawie umożliwienia kierowcom czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Projekt trafił do sejmu, ale po pierwszym czytaniu został odrzucony, mimo że wcześniej zyskał przychylność Rzecznika Finansowego oraz ministra infrastruktury i budownictwa.

- 27 marca klub Kukiz'15 ponownie przedstawił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który zakłada między innymi możliwość czasowego wyrejestrowywania samochodów osobowych i motocykli. Osoby, które skorzystałyby z tej opcji, płaciłyby maksymalnie 5 proc. stawki ubezpieczenia OC – tłumaczy Katarzyna Butkiewicz, Ubea.pl.

OBEJRZYJ RÓWNIEŻ:

Najbliższe tygodnie pokażą, czy istnieje szansa na wdrożenie takich zmian.