Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku wyniosła 8,3%. Pomimo wzrostu miesiąc do miesiąca, uzyskany wynik był najlepszym grudniowym osiągnięciem od 1990 roku i był wyraźnie lepszy od założeń przedstawionych w ustawie budżetowej na ubiegły rok.

W ubiegłym miesiącu stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 8,3%, co stanowiło niższy wynik o 1,4 pp. w stosunku do grudnia 2015 roku (9,7 proc.).

Mamy za sobą przełomowy rok na rynku pracy. 8,3% to najniższe grudniowe wskazanie od 1990 roku i o 1,4 pp. lepsze osiągnięcie, w stosunku do pierwotnych założeń budżetu państwa na 2016 rok. Na przestrzeni minionych 12 miesięcy stopa bezrobocia wzrosła z miesiąca na miesiąc tylko dwukrotnie, jednak i tak to następowało w wyniku czynników sezonowych. Miało to miejsce na samym początku roku i w grudniowym pomiarze. Wynik z końca roku jest wyraźnie lepszy od wcześniejszych oczekiwań. Tak wyraźny spadek poziomów bezrobocia był możliwy dzięki utrzymującemu się trwałemu popytowi na pracowników przy systematycznie zmniejszającej się podaży kandydatów – komentuje Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Biorąc pod uwagę metodologię przyjmowaną przez Eurostat, bezrobocie w Polsce obecnie jest jeszcze niższe i wynosi 6,0 proc.. Oznacza to spadek o 1 pp. w skali roku i klasyfikuje Polskę w pierwszej 10 krajów Unii Europejskiej z najniższymi wskazaniami bezrobocia. Dalsze utrzymanie porównywalnej dynamiki spadkowej, przy stabilnym wzroście gospodarczym i obecnych trendach demograficznych, będzie prowadzić w perspektywie kolejnych 3-4 lat do modelu pełnego zatrudnienia w naszym kraju – dodaje Inglot.