Na udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia, trwających nie dłużej niż dwa lata, za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia, uczestnicy mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki nawet do 100 tys. złotych.

Wystartował właśnie nowy konkurs z zakresu innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to szansa dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje.

- Idea kształcenia się przez całe życie zyskuje w Polsce na popularności, ale wciąż zaledwie 9 proc. osób powyżej 25 roku życia uczestniczy w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności. Dzięki funduszom unijnym chcemy stworzyć innowacyjne rozwiązania wspierające finansowanie kształcenia osób dorosłych - poinformował wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną operatorzy, którzy będą zajmowali się udzielaniem pożyczek i ich obsługą. Z pożyczki może skorzystać każda zainteresowana osoby dorosła, która przejdzie rekrutację prowadzoną przez operatorów. Określą oni warunki dotyczące czasu zwrotu, wysokości rat, a także warunki umorzenia pożyczki (maksymalnie do 25 proc. jej wartości). Pożyczka będzie przelewana przez operatora bezpośrednio na konto instytucji realizującej wybraną przez uczestnika formę kształcenia. Kwota w konkursie przeznaczona na ten cel to 30 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 listopada 2016 r., a zakończy 31 stycznia 2017 r.