Święta Bożego Narodzenia to czas podarunków - również pracodawcy dostrzegają potrzebę obdarowania swoich pracowników różnego typu świątecznymi benefitami. Jednak, jak wynika z danych, połowa pracujących Polaków korzysta na co dzień z dodatków pozapłacowych oferowanych przez pracodawców.

Jak wynika z danych portalu zarobki.pracuj.pl, wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom różnego typu bonusy mające charakter stały. Co drugi specjalista badany przez portal zarobki.pracuj.pl zadeklarował otrzymywanie przynajmniej jednego takiego benefitu. Wśród wskazywanych przez pracowników bonusów prym wiedzie prywatna opieka medyczna - dostępność takiego świadczenia zadeklarował co 4 uczestnik badania.

Popularnością cieszą się również ubezpieczenie na życie (20 proc.), świadczenia socjalne (16 proc.) czy dofinansowanie zajęć sportowych (13 proc.). Dostępność pracowniczych benefitów jest uzależniona od wielu czynników. Istotnym okazuje się być staż pracy. Eksperci rozróżniają dwa typy dodatkowych świadczeń, uzależnionych właśnie od okresu zatrudnienia w danej firmie.


- Benefity podzielić można na dwie grupy: pierwsza jest bardziej dostępna i w zasadzie nie widać różnicy w częstotliwości jej oferowania niezależnie od stażu pracy. Do tej grupy należą m.in. ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne, dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna. Do drugiej grupy – benefitów, których dostępność zależy w pewnej mierze od stażu pracy, należą: telefon służbowy do celów prywatnych (pracownicy ze stażem 10 letnim lub dłuższym otrzymywali go przeciętnie 2 razy częściej niż pracownicy początkujący), samochód służbowy do celów prywatnych (wśród pracowników doświadczonych występował 5 razy częściej niż wśród początkujących) oraz dodatkowe programy emerytalne (3 raz częściej) – wyjaśnia Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń Grupy pracuj.pl.

Analizując dostępność świadczeń pozapłacowych, nie można zapominać też o innym czynniku – mianowicie wielkości danej firmy. Dane portalu zarobki.pracuj.pl pokazują, że skala pracowniczych benefitów uzależniona jest w dużym stopniu od tego, ile osób zatrudnia dany pracodawca. Istnieje bardzo silny związek między częstotliwością oferowania benefitów a wielkością firmy, w której pracownicy są zatrudnieni. 74 proc. pracowników zatrudnionych w firmach małych (do 10 pracowników) deklarowało brak możliwości skorzystania z jakiegokolwiek benefitu. – komentuje Bąk. Ekspert ds. raportów wynagrodzeń Grupy Pracuj dodaje, że świadczenia pozapłacowe w największych firmach są raczej regułą - Wśród pracowników firm dużych (ponad 250 zatrudnionych) brak jakiegokolwiek świadczenia pozapłacowego deklarowało zaledwie 29 proc. użytkowników. Jak wynika z danych zarobki.pracuj.pl, niezależnie od województwa przynajmniej jeden benefit otrzymuje średnio około 50 proc. badanych. Jedynym wyjątkiem jest województwo mazowieckie, w którym 60 proc. ankietowanych zadeklarowało otrzymywanie świadczeń pozapłacowych. Benefity pracownicze uzależnione są także od formy zatrudnienia. Na większe przywileje mogą liczyć osoby, które podpisały umowę o pracę niż te, które związane są z firmą umową cywilnoprawną. Z badania portalu zarobki.pracuj.pl wynika, że aż 8 na 10 pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło nie otrzymało żadnego świadczenia pozapłacowego.

y