Bayer zapłaci 128 dol. za każdą akcję Monsanto. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez Radę Dyrektorów Monsanto i Bayer- napisano w komunikacie prasowym.

Cena akcji została wyznaczona na podstawie notowań Monsanto z 9 maja 2016 roku, czyli dnia poprzedzającego złożenie pierwszej oferty przez Bayer. Obecna oferta jest o 44 proc. wyższa niż cena z tamtego dnia.

Po przejęciu Bayer będzie największym na świecie producentem nasion i pestycydów. Połączone firmy będą miały 30 proc. światowego rynku chemii i środków upraw. Dodatkowo transakcja ta stanie największą fuzją tego roku i największą fuzją w historii niemieckich firm.

Obecna oferta Bayer była już trzecią propozycją tego koncernu.