Niespełna 13 proc. małych i średnich firm planuje w 2012 roku zwiększyć zatrudnienie.

Jednocześnie prawie 9 proc. zakłada zwolnienia pracowników.  Firmy będą podnosiły wynagrodzenia, ale będzie to uzależnione od ich sytuacji finansowej – wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan.
– W firmach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną najwięcej, bo prawie jedna czwarta planuje zwiększenie zatrudnienia, natomiast w handlu hurtowym i detalicznym więcej firm będzie zwalniać niż przyjmować pracowników – komentuje wyniki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka Lewiatana. Niestety, aż 60 proc. MSP uważa inwestycje w majątek trwały za ważniejsze w najbliższych latach, niż inwestowanie w pracowników. 

 

Źródło: Monitoring sektora MSP w latach 2010-2012 – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan