Polscy przedsiębiorcy domagają się od rządu szybkiej korekty ustawy o odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza w zakresie przeprowadzania aukcji na dostarczenie energii z tych źródeł. To efekt krtycznej oceny pierwszej w historii aukcji, która odbyła się na koniec ubiegłego roku.

W czasie trwania aukcji 30 grudnia 2016 r. wystąpiły poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej (IPA), które spowodowały, że wielu zarejestrowanych w niej wytwórców nie mogło złożyć ofert, pomimo spełnienia wszelkich wymaganych warunków oraz podjęcia niezbędnych do tego czynności i dochowania należytej staranności, zwraca uwagę Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też:
Jest czas na refleksję. Może więc nie pójdziemy do więzienia za zrobienie zakupów w niedzielę

W ocenie Rady, do braku poprawności w przygotowaniu aukcji przyczyniły się także kilkumiesięczne opóźnienia w wydawaniu przez ministra energii oraz rząd wszystkich rozporządzeń związanych z realizacją aukcji w 2016 roku. Prezes URE, który był zobowiązany do ogłoszenia terminu aukcji z co najmniej 30 -dniowym wyprzedzeniem, ale dopiero po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wolumenu energii i kolejności przeprowadzenia aukcji, mógł zorganizować aukcję dopiero w ostatnim dniu roboczym 2016 roku. Efektem był brak możliwości unieważnienia i powtórzenia aukcji w innym terminie w tym samym roku, co powinno było nastąpić wobec problemów technicznych.

- Rada OZE proponuje przeprowadzenie jak najszybciej dodatkowej aukcji, która umożliwiłaby złożenie ofert wszystkim, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych 30 grudnia 2016 roku, a także wprowadzenie zmian w ustawie o OZE. Dotyczyłyby one m.in. promowania nowych wytwórców przy kolejności wyboru ofert aukcyjnych czy uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Obejrzyj:
Lekkomyślnie postępujemy ze swoimi danymi osobowymi. Coraz częściej wykorzystują to przestępcy, narażając nas na straty i kłopoty administracyjne