Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak wynika, że osoby, które w ubiegłym roku rozpoczęły swoją karierę zawodową zarabiały przeciętnie 2,5 tys. zł brutto.

Jak wyjaśnia Adam Wrona z Sedlak&Sedlak, przeciętne wynagrodzenie osób, które w ubiegłym roku dopiero zaczynały swoją karierę zawodową, było niższe o 38 proc. od mediany wynagrodzeń uczestników OBW ogółem. Dla osób, które podjęły swoją pierwszą pracę mediana wynagrodzeń wynosiła 2,5 tys. zł brutto, podczas gdy dla ogółu badanych wartość ta kształtowała się na poziomie 4 tys. zł. Połowa osób w swojej pierwszej pracy zarabiała od 1 900 zł do 3,5 tys. zł.

- Jednym z czynników, które wpływało na zarobki w pierwszej pracy było wykształcenie. Najmniej zarabiały osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym - mediana ich wynagrodzeń wynosiła 1 950 zł brutto. Pracownicy z tytułem magistra zarabiali natomiast prawie 1 tys. zł więcej. Co ciekawe wyniki badań nie pokazały różnicy pomiędzy wynagrodzeniem osób, które uzyskały stopień licencjata lub inżyniera, a osobami z wykształceniem wyższym niepełnym. Przeciętne wynagrodzenie w tych grupach wynosiło 2,5 tys. zł - tłumaczy Adam Wrona.
  
Dodaje jednocześnie, że wynagrodzenie w pierwszej pracy stanowiło od 52 proc. do 73 proc. wynagrodzenia przeciętnego dla branży. Najwyższe płace odnotowano w branży IT, gdzie osoby zaczynające pracę zarabiały 3 300 zł brutto. Wynagrodzenia na poziomie 3 tys. zł otrzymywali zatrudnieni w bankowości oraz przemyśle ciężkim. W pozostałych branżach nowicjusze zarabiali mniej niż 3 tys. zł. Najniższe stawki charakterystyczne były dla sektora publicznego oraz handlu.