Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. i Goodyear EEMEA Financial Services Center Sp. z o.o. ponownie wyróżnione za najlepszą politykę personalną

 

Te trzy spółki (Goodyear EEMEA Financial Services Center to Centrum Usług Finansowych działające w Dębicy, które obsługuje ponad 27 krajów europejskich), otrzymały certyfikat Top Employers, przyznawany co roku przez międzynarodowy Instytut CRF tym firmom, które prowadzą najlepszą politykę personalną.

Instytut CRF badał kilkadziesiąt spółek w Polsce pod względem polityki personalnej i stosowanych praktyk. W każdej firmie oceniono m.in. świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej.

- Wyróżnienie Instytutu CRF jest już kolejnym po prestiżowym Godle Inwestora w Kapitał Ludzki, które otrzymaliśmy za wysoką jakość polityki personalnej. Naszą strategią jest nie tylko podstawowe przestrzeganie praw pracowników, ale przede wszystkim budowanie poczucia wzajemnego szacunku, uznania i zaangażowania w sprawy firmy - wyjaśnia Jacek Pryczek, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. - Rozmawiamy ze związkami reprezentującymi interesy pracowników w naszej firmie i wspólnie podejmujemy kluczowe decyzje. Stwarzamy naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w Polsce i w międzynarodowych strukturach koncernu Goodyear. Oferujemy dużą ilość szkoleń zwiększających ich kompetencje, a nasza oferta socjalna jest wyjątkowa.

Poprzez pozyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pracownicy uczestniczą w wielu szkoleniach doskonalących ich umiejętności i kompetencje. Np. projekt „Goodyear – dobre lata na rozwój”, który znalazł się na liście beneficjentów programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program swoim zakresem obejmuje kilkadziesiąt sesji szkoleniowych dla kadry zarządzającej, specjalistów i pracowników produkcyjnych, w tym: szkolenia tradycyjne, e-learningowe, warsztaty oraz gry symulacyjne, które odbywają się zarówno w zakładzie w Dębicy, jak i w Warszawie.