Kierowcy się cieszą, bo szybko postępują prace przy budowie przejazdu nad Linią Hutniczą Szerokotorową, czyli tzw. ruskim torem w Zarzeczu k. Niska.

Jeszcze w tym roku zniknie uciążliwy przejazd przez tory, gdy zakończy się budowa wiaduktu drogowego nad Linią Hutniczą Szerokotorową czyli najdłuższą szerokotorową linią kolejową w Polsce. Dzięki tej inwestycji kierowcy nie będą musieli korzystać z niewygodnego przejazdu przez tory, który funkcjonuje od wielu lat.

Ta ogromna budowa rozpoczęła się jeszcze we wrześniu 2011 r. Nowy wiadukt ma umożliwić bezkolizyjny przejazd nad Linią Hutniczą Szerokotorową, czyli tak zwanym ruskim torem w Zarzeczu w pow. niżańskim.

Komfort i bezpieczeństwo
Istniejący przejazd kolejowy, z którego korzystają kierowcy, ma zostać zlikwidowany. Dzięki temu podróżowanie drogą wojewódzką z Zarzecza do Ulanowa będzie znacznie szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze.

Powstający wiadukt ma mieć prawie 90 metrów długości. Obiekt będzie miał dwupasmową jezdnię o szerokości 8 metrów, po 4 metry na każdy pas ruchu. Po obu stronach wiaduktu znajdą się ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 metra, które będą oddzielone od jezdni barierami ochronnymi. Na zewnętrznych krawędziach obiektu zostaną zamontowane balustrady. Wiadukt ma być obustronnie oświetlony. Przejazd nad szerokim torem w Zarzeczu będzie dostosowany do ruchu ciężkich pojazdów. Obiekt ma posiadać najwyższą klasę nośności, która dopuszcza przejazd pojazdów o masie do 50 ton.

Za unijne miliony
Bodowa wiaduktu nad Linią Hutniczą Szerokotorową to część większej inwestycji realizowanej przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Niedawno w ramach tego projektu zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Tanew w Harasiukach. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 23,5 miliona złotych, z czego prawie 20 milionów złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład własny województwa podkarpackiego wyniósł niecałe 4 miliony złotych.