Opinia, że członkostwo kraju w Unii Europejskiej jest "dobrą rzeczą" zwiększyła się od maja. Tak uważa 50% respondentów w UE i 52% badanych w Polsce.

Poprawia się opinia Europejczyków o Unii Europejskiej - wynika z opublikowanego dzisiaj najnowszego badania Eurobarometru.

 

Opinie Polaków
Pozytywne opinie o Unii wyraża więcej respodnentów niż w poprzednim badaniu. Ponad połowa z nich uważa też, że instytucją najlepiej reprezentującą Wspólnotę jest Parlament Europejski i że udział w wyborach do PE jest najlepszym sposobem wyrażania swojej opinii na temat działań Unii.

- Opinie Polaków są jeszcze bardziej przychylne niż średnia w Unii – wyjaśnia Piotr Wolski, attaché prasowy z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

 

Co oferuje Unia
- Wyniki tego sondażu są satysfakcjonujące. Obecny kryzys gospodarczy i finansowy pokazuje jak bardzo potrzebujemy rozwiązań na poziomie ponadnarodowym - skomentował wyniki Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego..

- Unia Europejska jest unikalnym projektem, który dzięki możliwości stanowienia prawa oferuje takie rozwiązania. Europejczycy to dostrzegają - dodaje, przewodniczący PE.

U nas spadek
Liczba respondentów uważających, że członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej jest "dobrą rzeczą" zwiększyła się od maja zeszłego roku średnio o 3 punkty procentowe do 50% w UE. W Polce uważa tak 52% badanych, ale tu nastapił spadek o 1pp.
Warto dodać, że 40% badanych Europejczyków, w tym 48% Polaków wyraziło też zdecydowanie pozytywną opinię o Unii w porównaniu do 31% w listopadzie 2011 r.