W najbliższą środę w Lubinie rozpocznie się trzydniowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi. To już trzecie spotkanie przedstawicieli firm górniczych oraz jednostek naukowo-badawczych z całego świata. Będą dyskutować o nowatorskich rozwiązaniach i współpracy świata nauki i biznesu. Kongres to także wystawa maszyn i najnowszych osiągnięć techniki w górnictwie.

-  Sektor wydobywczy przechodzi innowacyjną rewolucję. Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi jest miejscem konfrontacji osiągnięć myśli akademickiej i rozwiązań przemysłowych. Pytania o technologie przyszłości, w tym perspektywy inteligentnej kopalni,  powinny zostać postawione na międzynarodowym forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Stały napływ nowych technologii oraz technik wydobycia gwarantuje przewagę konkurencyjną w globalnej branży surowcowej  -  podkreśla Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

Problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności górniczej dotyczą nie tylko przemysłu miedziowego. Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi przenika obszary wspólne również dla  przedstawicieli innych gałęzi górnictwa oraz branż pokrewnych.    

Świat nauki nie tylko podzieli się swoimi pracami oraz kierunkami prowadzonych badań, ale również skonfrontuje swoje dotychczasowe osiągnięcia z problematyką sektora wydobywczego.

- Kongres jest próbą odpowiedzi na pytania o  przyszłość naszej branży.  To  także poszukiwanie nowych rozwiązań, które umożliwią rentowną i bezpieczną eksploatację głębokich pokładów surowcowych.  To pytania o technologie przyszłości  – dodaje prof. Monika Hardygóra, Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu.

Podczas Kongresu referaty wygłoszą autorytety o międzynarodowej renomie, zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania myśli technologicznej. Na specjalnej wystawie towarzyszącej Kongresowi osiągnięcia górniczej techniki zaprezentuje trzydzieści jeden firm. Wystawa na terenie Centrali KGHM przy ulicy. Marii Skłodowskiej – Curie 48 będzie otwarta dla wszystkich w dniach 17 i 18 września w godzinach od   9-17.