Doskonałe połączenia drogowe, bliskość rynków zbytu, łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz infrastruktura towarzysząca – to główne czynniki, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy planujący nową inwestycję. Kiedy do tych zalet dodamy korzystne ulgi podatkowe, dostępne w strefie ekonomicznej, powstaną warunki wprost idealne dla gospodarczego rozwoju. Modelowym przykładem takiego miejsca stała się Września.


Na gruntach objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” budowana jest największa inwestycja ostatniej dekady – fabryka Volkswagena. Wciąż dostępnych jest ponad 100 ha sąsiadujących z gruntami niemieckiego koncernu.

- Kompleksowych warunków do inwestowania nie tworzy się z dnia na dzień – podkreśla Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK”.- Powstanie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej poprzedzone było analizami oraz zaangażowaniem wielu podmiotów, między innymi Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, urzędu marszałkowskiego, samorządu Wrześni oraz starostwa powiatowego – wymienia szefowa wałbrzyskiej strefy.

W filmie promocyjnym strefy ekonomicznej, Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań tłumaczy dlaczego wybór o lokalizacji padł właśnie na Wrześnię: „Nasze główne rynki zbytu leżą bardzo blisko (…), lotnisko, dworzec i autostrada są na wyciągnięcie ręki (…), nowe połączenia drogowe, Internet światłowodowy sprawiają, że życie staje się łatwiejsze, a cała sieć jest tak kompletna, jak system nerwowy w organizmie(…)”.

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje 330 ha, z czego blisko 2/3 zostało kupione przez koncern Volkswagen. Do dyspozycji przyszłych inwestorów pozostaje jednak ponad 100 ha uzbrojonych gruntów, położonych zaledwie 1,5 km od autostrady A2 i 60 km od lotniska.

 

Wokół terenów powstaje droga, parkingi i miejsca przeładunkowe, sieć wodno – kanalizacyjna, zbiornik retencyjny oraz zaplecze przeciwpożarowe. Planowane jest także utworzenie klastra motoryzacyjnego, który skupi firmy działające we WSAG. Kumulacja przedsiębiorców reprezentujących jedną branżę rodzi zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. We Wrześni powstać ma zatem specjalne centrum szkoleniowe.

- Pracownicy będą podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, a młodzież będzie przygotowywana do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Volkswagen deklaruje stworzenie 2300 miejsc pracy. Szacuje się jednak, że u poddostawców i kooperantów koncernu stworzonych zostanie dodatkowo kilkakrotnie więcej – podkreśla Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik.

- W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa obecnie 173 przedsiębiorców. Z ich deklaracji wynikało, że stworzą 25 tysięcy miejsc pracy. W rzeczywistości zatrudnienie znalazło ponad 39 tysięcy osób – wylicza Teodor Stępa, wiceprezes spółki zarządzającej strefą. – Września to nie tylko doskonałe otoczenie przyjazne biznesowi. Strefa ekonomiczna oferuje w Wielkopolsce ulgi podatkowe sięgające  nawet 45% kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia pracowników -  tłumaczy Teodor Stępa.

Tereny inwestycyjne we Wrześni, to nie jedyne miejsce, w którym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje projekty infrastrukturalne. W Wałbrzychu spółka współfinansuje budowę pompowni, dostosowującej ciśnienie wody dla lokalnych fabryk. „INVEST-PARK” partycypuje również  w wykonaniu kanalizacji deszczowej w Kłodzku. Z kolei w Sycowie oraz Nowej Rudzie wybudowane zostaną drogi wewnętrzne na użytek lokalnych przedsiębiorców.