Jutro w Urzędzie Miejskim miasta Głogowa podpisane zostanie porozumienie o wspólnej realizacji projektu gospodarczego pt. „S3 – Droga Wielkich Możliwości”.

Partnerami Porozumienia są: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwszym samorządem lokalnym, który dołączy do projektu jest Głogów.

 

Głównym celem projektu „S3 – Droga Wielkich Możliwości” jest stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż drogi ekspresowej S3, będącej częścią międzynarodowej trasy E65. Równolegle z budową tej niezwykle ważnej drogi, przygotowywana jest kompleksowa oferta dla inwestorów. Będzie ona dedykowana nie tylko dużym firmom z zagranicy, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym. Zadaniem stref ekonomicznych Polski Zachodniej będzie przygotowanie atrakcyjnych  działek inwestycyjnych wyposażonych m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich firm. Dodatkowo, wspólnie z samorządami lokalnymi, strefy zadbają o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie, sieci).

 

Aby zwiększyć atrakcyjność oferty przygotowanej przez sygnatariuszy porozumienia i zachęcić do inwestowania wzdłuż drogi S3, przeprowadzona zostanie kampania promocyjna skierowana do inwestorów zagranicznych (poprzez PAIiIZ) oraz do przedsiębiorców krajowych. Droga S3 ma być synonimem inwestycji budującej pozytywny klimat gospodarczy województw Polski Zachodniej.

S3 – Droga Wielkich Możliwości

Dobra i rozległa sieć drogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Świetnie skomunikowane tereny inwestycyjne przyciągają przedsiębiorców, którzy decydują o wyborze lokalizacji swojego biznesu. Szansą na dalszy rozwój stref ekonomicznych położonych w zachodniej części Polski jest kompleksowa budowa drogi ekspresowej S3. Dlatego już teraz strefy ekonomiczne położone w pasie Polski Zachodniej przygotowują się do momentu, kiedy trasa S3 powstanie w całości łącząc północ z południem kraju. Aby stworzyć kompleksową ofertę dla inwestorów w pasie oddziaływania drogi S3, strefy ekonomiczne wraz z Ministerstwem Gospodarki połączyły siły na rzecz projektu „S3-Droga Wielkich Możliwości.

 


- Z lokowaniem inwestycji, jest jak z budowaniem domu. Zanim się na to zdecydujemy analizujemy w jakiej okolicy ten dom postawić, jakie drogi do niego prowadzą, czy będziemy mieli pomocnych sąsiadów, sprawną administrację samorządową i przyjazne otoczenie. To wszystko oferuje Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. LSSE od 18 lat pozyskuje inwestorów na teren Dolnego Śląska i wiemy, że przedsiębiorcy podejmują decyzję o wyborze lokalizacji pod inwestycję głównie w oparciu o rozległą sieć drogową. Dziś wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i proponujemy atrakcyjne tereny inwestycyjne wzdłuż projektowanej i powstałej trasy S3- mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Źródło: Materiały Prasowe