Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza to jedno z większych wyzwań stojących przed nami w najbliższych latach. Sukces będzie zależał od wielu czynników: inwestycji, dodatkowych regulacji prawnych oraz świadomości mieszkańców. Wsparciem tej walki będą inwestycje w odnawialne źródła energii. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 400 milionów złotych!

Walka o czyste powietrze na Dolnym Śląsku rozpoczęła się na dobre. Liczba miast i miejscowości, w których zanieczyszczenie powietrza wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy wymusza konkretne działania. Samorządy lokalne rozważają wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych ograniczających tzw. niską emisję. Inicjowane są projekty, które uświadamiają mieszkańcom konsekwencje związane z paleniem niewłaściwych substancji w piecach. Jednocześnie rusza dystrybucja pieniędzy unijnych przeznaczonych na produkcję czystej energii z wiatru, wody, słońca czy ziemi.

– Samorząd województwa przeznaczył na wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł ponad 103 miliony euro. Dzięki tym pieniądzom w naszym regionie powstaną nowoczesne instalacje energetyczne, które praktycznie nie będą emitować zanieczyszczeń do atmosfery. To nie załatwi problemy smogu, ale przyczyni się do tego, że wszyscy będziemy oddychać trochę czystszym powietrzem – mówi Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pieniądze, o których mówi marszałek, przeznaczone są na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, a ich dystrybucją zajmuje się DIP (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca). Żeby uzyskać dofinansowanie, trzeba przygotować wniosek do jednego z konkursów.W pierwszym z nich (działanie 3.1) dotacje mogą uzyskać projekty nastawione na produkcję energii ze słońca, wiatru, biomasy, biogazu oraz energii geotermalnej.
Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia. Wnioskodawcą mogą być samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie oraz przedsiębiorcy. Dostępna pula pieniędzy na projekty tego typu to ponad 95 milionów złotych.

Jednym z elementów walki o czystsze powietrze jest zwiększanie udziału tzw. zielonej energii w jej globalnym wykorzystaniu. Konieczne jest zatem włączanie producentów takiej energii do krajowego systemu energetycznego. Zarząd województwa przeznaczył na to prawie 43 miliony złotych. Na wsparcie unijne – ponad 17 mln złotych – mogą liczyć także projekty związane z budową i przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW.

Osobną pulę przewidziano dla przedsiębiorców i jednostek samorządowych pragnących zwiększyć efektywność energetyczną. O takie dotacje będą mogli wystąpić przedsiębiorcy MŚP, grupy producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegółowe informacje o pieniądzach przeznaczonych na wsparcie sektora odnawialnych źródeł energii i konkursach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej DIP pod adresem: www.dip.dolnyslask.pl/.

Oprac. RED