Zysk netto za ub.r. wyższy niż w 2011 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała za 4 kwartały 2012 r. 94,7 mln zł zysku netto.

 

W czwartym kwartale 2012 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 19,1 mln złotych (o 26,4 proc. wyższy, niż w czwartym kwartale 2011 r.).

- Ubiegły rok należy zaliczyć do jednego z trudniejszych okresów dla branży motoryzacyjnej od 1990 roku. Mimo spadku potencjału na rynku opon, nasza spółka osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Przekroczenie o niemal 4 mln zł dobrego wyniku z 2011 roku było możliwe dzięki zaoferowaniu kierowcom konkurencyjnych produktów i oszczędnościom w kosztach ogólnych spółki – tłumaczy Jacek Pryczek, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica SA.

Przy słabszym potencjale rynku europejskiego i krajowego w 2012 r.

Firma Oponiarska Dębica SA sprzedała o 11 proc. opon mniej niż w 2011 r. Spadek ten częściowo zrekompensowano wzrostem cen jednostkowych i przychody ze sprzedaży za rok 2012 wyniosły 2 133 mln zł, czyli o 8,1 proc. mniej  r/r.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 12 miesięcy 2012 r. wyniosła 1 898 mln zł i stanowiła 89 proc. sprzedaży ogółem. W 2012 r. nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w Grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ponadto, zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Kapitał własny Spółki na koniec 2012 roku wynosi 867,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 19,1 mln zł zysku netto.

j.lonczak@nowiny24.pl