W tym roku pracodawcy mogą w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z pieniędzy publicznych sfinansować wszystkie szkolenia swoich pracowników. W odróżnieniu od lat poprzednich, kiedy program obejmował tylko osoby 45+, teraz dotyczy on wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę. Na Dolnym Śląsku ruszył nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach KFS firmy mogą bezpłatnie rozwijać kwalifikacje zawodowe swojego personelu. O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Istotą KFS jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.


Mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać 100 proc. dofinansowania do szkoleń, nie więcej jednak niż 300 procent  przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (czyli nawet do 12 tys. zł). Natomiast poziom wsparcia dla małych, średnich i dużych firmy wynosi 80 proc.

 

- W ramach KFS można sfinansować szkolenia i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Ponadto, można pozyskać środki na egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych - tłumaczy Marcin Kowalski, prezes firmy szkoleniowej Human Partner Sp. z o.o. Nabór wniosków

z KFS prowadzi już Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Pozostałe urzędy sukcesywnie ogłoszą nabory w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni.

KFS jest bardzo atrakcyjnym instrumentem wsparcia rozwoju kompetencji. Może on szczególnie zainteresować firmy z sektora MŚP, które nie mają dużych budżetów szkoleniowych lub własnych zczególnie zainteresować firmy z sektora ejmował tylko osoby 45+, teraz dotyczy on wszystkich osób zatrudnionych na umodziałów HR, przez co mają ograniczone środki na inwestowanie w rozwój pracowników.

- Do naboru pracodawca może stanąć samodzielnie lub za pośrednictwem firmy szkoleniowej, która nie tylko pomoże przy złożeniu wniosku, ale przede wszystkim zdiagnozuje potrzeby szkoleniowe pracowników i dobierze odpowiednie kursy -  dodaje Marcin Kowalski.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Więcej informacji: http://www.humanpartner.pl/