Nowy szlak turystyczno-pielgrzymkowy liczy prawie tysiąc kilometrów. Przebiega przez Czechy i Polskę, a w przyszłości również przez obszar Niemiec

Rozpoczęty projekt współpracy polsko-czeskiej zaprezentowano w Pradze w trakcie oficjalnej inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego. Cały szlak obejmuje kilkadziesiąt stacji i prowadzi z Pragi przez Wrocław, Poznań, Gdańsk aż do Elbląga. Obecny projekt szlaku obejmuje swoim zasięgiem trzy kraje czeskie (środkowo-czeski, kralovehradecki, pardubicki) oraz pięć województw w Polsce (dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Inicjator przedsięwzięcia Julian Golak rozważa również przedłużenie szlaku do Magdeburga.

– To wyjątkowa możliwość dla turystów i pielgrzymów, aby poznać nasze wspólne dziedzictwo kulturowe oraz ważny element historii nie tylko Polski i Czech, ale całej Europy. Na dolnośląskim odcinku szlaku św. Wojciecha zaplanowano aż szesnaście stacji – mówi Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska.

Oficjalne otwarcie szlaku św. Wojciecha odbyło się w sobotę 23 kwietnia podczas uroczystej mszy świętej w katedrze św. Wita w Pradze podczas 27. Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Otwarcia dokonał prymas Czech kard. Dominik Duka.

– To tu się wszystko zaczęło. Dwadzieścia siedem lat temu wspólnie z kardynałem Duką rozmawialiśmy o przygotowaniu pierwszych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W warunkach wciąż zamkniętej granicy, wielu stereotypów i problemów historycznych było to wielkie wyzwanie. Udało się, i jak dotąd zorganizowaliśmy ponad tysiąc sześćset różnorodnych wydarzeń po obu stronach granicy – mówił Julian Golak, główny organizator wydarzenia.

Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego rozpoczyna cykl kilkudziesięciu wydarzeń odbywających się na polsko-czeskim pograniczu. W te obchody wpisuje się również świętowane, w tym roku 35-lecie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Program Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego znajduje się na stronie internetowej: www.dnikultury.eu.