Anna Bialik, wiceprezes firmy Argus Energy z Jasła wygrała prestiżowy konkurs w kat. Kobieta Wzór. Pokonała kandydatki z Niemiec, Węgier, Austrii i Słowenii.

 

To kobieta z Podkarpacia wygrała  konkurs „Kobiety są Przyszłością” organizowanego w ramach projektu „WOMEN – realizowanie ponadnarodowej strategii celem przeciwdziałania odpływowi dobrze wykształconych młodych kobiet”.

Warto podkreślić, że z woj. podkarpackiego w kategorii „Kobieta Wzór” – laureatką została Pani Anna Bialik, wiceprezes firmy Argus Energy z Jasła.

Oficjalna ceremonia wręczenia nagród laureatkom konkursu „Kobiety są Przyszłością” miała miejsce w Magdeburgu. Prestiżowe wyróżnienie Anna Bialik odebrała z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Sprawiedliwości i Równości Społecznej Republiki Federalnej Niemiec.

- Zdobycie tego wyróżnienia było dla mnie miłym przeżyciem wspomina Anna Bialik. Cieszę się także, że na skalę międzynarodową są realizowane takie przedsięwzięcia mające na celu docenianie wysiłku aktywnych kobiet, które potrafią działać z pasją i dążyć do wyznaczonego celu.

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:
• Kobieta wzór
• Firma przyjazna kobietom
• Najlepszy start-up

W ramach każdej kategorii o zwycięstwie decydowało międzynarodowe jury w Berlinie. W jego skład weszły wyłącznie kobiety, ale reprezentujące różne środowiska.

W interesującej nas najbardziej kategorii: Kobieta Wzór nominowano 64 kandydatki. Wbrew pozorom o zwycięstwo nie było łatwo, gdyż jury zwracało m.in. uwagę czy dana kandydatka:
• założyła lub /i przyczyniła się do realizacji wizji firmy, instytucji lub stowarzyszenia,
• czy ma duży wpływ na proces decyzyjny/ zarządzanie,
• czy ma duży wpływ na kierunek strategiczny firmy/ instytucji/ stowarzyszenia lub wspiera rozwój biznesu,
• czy ma wpływ na szerszą publiczność (czy jest osobą opiniotwórczą).

Jak już wspomniano w konkursie wzięły udział kandydatki z Niemiec, Polski, Węgrzech, Austrii oraz Słowenii.

Warto dodać, że laureatki z każdej kategorii konkursu „Kobiety są Przyszłością” zostaną przedstawione jako wzór do naśladowania w szeroko zakrojonej kampanii międzynarodowej na rzecz poprawy wizerunku regionów partnerskich jako regionów, w których kobiety mogą odnieść sukces.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.