Renoma została wybrana najpiękniejszym centrum handlowym według Property Design, specjalistycznego portalu poświęcone architekturze. - To jak szybko starzeją się centra handlowe widzimy gołym okiem. Tylko nieliczne, dzięki wizjonerstwu ich twórców są w stanie przetrwać próbę czasu. Taka właśnie jest wrocławska Renoma. Wybudowany w 1930 roku dom towarowy „Wertheima” zyskał nowe życie w 2009 roku. To największy zabytkowy obiekt tego typu w Polsce. Inwestor stworzył udany mariaż historii i nowoczesności – podkreślano w uzasadnieniu.

Nagrodę z rąk architekta Tomasza Koniora odebrali: Michał Świerczyński, Venture Partner and Head of Real Estate Griffin Real Estate oraz Agnieszka Łapczyńska, prezes zarządu Pracowni Projektowej Maćków i Piotr Wilk, architekt prowadzący projekt.

Dom Handlowy Renoma jest jednym z najstarszych obiektów handlowych w Polsce. W 1977 został wpisany do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu. Przypomnijmy, że przez wiele lat powojennych funkcjonował jako Powszechny Dom Towarowy  "Centrum", zwany w skrócie PeDeT. Nazwę "Renoma" wybrano w konkursie przeprowadzonym wśród czytelników Słowa Polskiego.