Balans między polityką energetyczną a klimatyczną ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Dzięki nowym technologiom, modelom biznesowym i innym instrumentom rynkowym można zbudować zintegrowany system energetyczny, który bez szkody dla światowych gospodarek będzie też w stanie realizować cele środowiskowe, w tym klimatyczne.

Adam Jędzejczak, prezes Danfoss Poland, przekonuje, że wykorzystanie technologii efektywnych energetycznie może otworzyć nowe perspektywy dla wzrostu gospodarczego, przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju sektora budownictwa oraz powiązanych z nim przemysłów. Sektor budowlany odgrywa także kluczowa rolę w realizacji celów

w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a wprowadzenie zmian w tym sektorze pozwoli na znaczne ograniczenie emisji.

Według raportu BPIE społeczność Polaków zamieszkuje w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 70 proc. jednorodzinnych domów mieszkalnych w Polsce (około 3,6 mln). Systemy grzewcze są przestarzałe, a najczęściej stosowane rozwiązanie oparte na spalaniu węgla w znacznym stopniu zanieczyszczają środowisko. Większość budynków, bez izolacji termicznej zostało wzniesionych przed 1989r. Zaledwie 1 proc. wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że około 50 proc. budynków mieszkalnych w Polsce zostało zaizolowanych termicznie, jednak poniżej poziomu optymalnego. Biorąc pod uwagę fakt, że ocieplenie budynków już ocieplonych jest kosztowne należy dążyć w pierwszej kolejności do termomodernizacji pozostałych 50 proc. niezaizolowanych budynków.

Firmy technologiczne takie dysponują rozwiązaniami pozwalającymi oszczędzać energię w budynkach, sieciach ciepłowniczych, przemyśle, również w zakresie przechowywania żywności. Okres zwrotu z inwestycji wynosi zwykle około 3 lat. Wystarczy na przykład w Europie zastąpić ręczne zawory termostatyczne głowicami elektronicznymi, by osiągnąć 1/5 celu w zakresie sprawności energetycznej do poziomu 20 proc. w budownictwie mieszkaniowym. Ostatnie badania opublikowane przez ECOFYS wykazały, że zastąpienie starych zaworów (500 milionów sztuk) w termostatami elektronicznymi przyniosłoby oszczędności w wysokości 10 miliardów euro rocznie.


- Nadal jednak istnieje zbyt wiele barier rynkowych utrudniających wdrażanie technologii efektywnych energetycznie – potrzeba do tego silnych i ambitnych decyzji, odpowiednich ram politycznych oraz regulacji prawnych. Powinny temu towarzyszyć finansowe instrumenty wsparcia, programy rozwoju zdolności instytucjonalnej oraz kampanie podnoszące świadomość społeczną - podsumowuje Adam Jędrzejczak.

w

fot. Mariusz Kapała